Centrum voor Neuropsychiatrie

Ik zou zo graag willen dat ze het aan me konden zien

Dit is een uitspraak die vaak gedaan wordt door mensen met hersenletsel. Een hersenbeschadiging heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar beïnvloedt het denken, doen en voelen. De omgeving ziet dit niet altijd. Juist deze onzichtbare gevolgen van het letsel maken het moeilijk om de draad weer op te pakken. Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt daarbij ondersteuning.

Voor wie?

We bieden hulp aan mensen met neuropsychiatrische problemen die voortvloeien uit hersenletsel. Bij hersenletsel kun je denken aan een hersenkneuzing, beroerte, infectie of zuurstofgebrek door een hartstilstand. Ook neurologische ziekten zoals Multiple Sclerose en Parkinson horen hierbij. Met neuropsychiatrische problemen bedoelen we onder andere depressiviteit, angstklachten, agressie, dwangmatigheid en veranderingen in gedrag of karakter. Veel mensen met hersenletsel hebben ook last van cognitieve stoornissen zoals vergeetachtigheid en concentratieproblemen.

Het centrum is er niet alleen voor diegene met het hersenletsel, maar ook voor partners, familieleden en andere naast betrokkenen.

Intake en onderzoek

Nadat jouww huisarts of een andere verwijzer (bijvoorbeeld een medisch specialist of psycholoog) je heeft aangemeld, nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Als het nodig is, kan dit bij jou thuis plaatsvinden. Tijdens het gesprek gaan we na tegen welke problemen je aan loopt en welke hulp je nodig hebt. Soms zijn hiervoor meerdere gesprekken nodig. Als het nodig is, worden er testen afgenomen door de psycholoog om de gevolgen van het hersenletsel beter in kaart te brengen. Ook kan er bij jou een hersenscan (CT of MRI) gemaakt worden in het ziekenhuis.

Welke hulp?

We geven adviezen en voorlichting over de gevolgen van hersenletsel of neurologische ziekte. We bieden gerichte behandeling door middel van medicatie of psychologische behandeling. Daarnaast kunnen we andere hulpverleners inschakelen (bijvoorbeeld ondersteuning thuis).

Welke hulp het beste bij jou past hangt sterk af van jouw situatie. Ook de duur van de behandeling verschilt per persoon. We bespreken het behandelvoorstel altijd met jou en evalueren regelmatig. Waar nodig stellen we het plan bij. De gesprekken kunnen alleen met jou zijn of samen met jouw partner of andere familieleden.

Behandelteam

De behandeling wordt geboden door een psychiater, psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige of maatschappelijk werker. Soms zijn er meerdere hulpverleners bij uw behandeling betrokken. Het behandelteam bespreekt regelmatig uw behandeling.

Samenwerking

Het centrum werkt samen met revalidatiecentra, ziekenhuizen, organisaties voor woonbegeleiding en andere psychiatrische instellingen. Samenwerking met andere hulpverleners vindt altijd in overleg met jou plaats.

Crisis

Psychische problemen houden zich niet aan afgesproken tijden. Wanneer jouw eigen hulpverlener er niet is, helpt een collega jou. Neem buiten kantoortijden eerst contact op met de huisarts. Deze overlegt met de crisisdienst van Dimence welke hulp op dat moment nodig is.

Contact

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op jouw afsprakenkaart staan de gegevens van jouw hulpverlener.

Bezoekadres

Dimence Centrum voor Neuropsychiatrie 
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
T 088-2011222
E cvn@dimence.nl