Beeldende Therapie

Een ervaringsgerichte therapie

“Ik had heel erg veel moeite om mezelf uit te drukken. Mijn behandelaar stelde beeldende therapie voor. De creatieve opdrachten helpen me mijn gedachten, ideeën en gevoelens beter te uiten. Het gaf gelukkig helemaal niet dat ik niet zo goed kan tekenen en schilderen!”

Wat is beeldende therapie?

Oefening gericht op toestaan en doseren van boosheid
Oefening gericht op toestaan en doseren van boosheid.

Bij beeldende therapie wordt creatief werken ingezet als middel om aan behandeldoelen te werken. Het aanbod bestaat uit tekenen, schilderen, boetseren, gemengde technieken, hout- en steenbewerking. De therapeut geeft creatieve opdrachten, die de mogelijkheid bieden om emoties, gevoelens, gedachten en herinneringen vorm te geven en zichtbaar of tastbaar te maken. Dit biedt aanknopingspunten voor (zelf)reflectie, communicatie en verwerking. Patronen in voelen, denken en handelen worden zichtbaar en bewerkbaar. In de beeldende therapie wordt gewerkt volgens methodieken van CGT, schematherapie, ACT en GIT-PD (MBT en SCM).

Ervaringsgericht

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte, actieve therapie, met een concreet werkproces en eindresultaat. Het hoeft niet mooi te worden; belangrijker is wat ervaren wordt tijdens het proces en welke betekenis het werkstuk heeft. In het werkstuk kunnen herinneringen opnieuw ervaren en verwerkt worden of kan geëxperimenteerd worden met ander, nieuw gedrag. Beeldende therapie biedt een andere manier van behandelen dan gesprektherapie; meer ervaringsgericht, minder verbaal.

Doelen stellen

traumaverwerking
Traumaverwerking: verbeelding van een traumatische
gebeurtenis met rescripting; verbeelding van hulp.

De therapeut stelt samen met de patiënt doelen op voor de therapie. Deze sluiten aan op doelen uit het behandelplan.
De belangrijkste probleemgebieden en doelen zijn:

  • Emotieregulatie
  • Egoversterking/identiteitsontwikkeling
  • Rouw- of traumaverwerking

De therapie kan ook worden ingezet in de diagnostische fase, om de diagnosestelling te onderbouwen met observaties vanuit het beeldend werk(en).

Voor wie?

Beeldende therapie is beschikbaar voor volwassenen en ouderen, van opnameafdelingen, deeltijd en ambulante afdelingen. Creatief talent is niet vereist.

Beeldende therapie kan ingezet worden, 

  • wanneer een ervaringsgerichte aanpak wenselijk is
  • bij neiging tot vermijden, verbaliseren of rationaliseren
  • wanneer verbale vermogens beperkt zijn
  • als aanvulling op andere behandelvormen

Therapievorm

De therapie kan individueel of in een groep plaatsvinden, afhankelijk van de doelen en de persoonlijke voorkeur.

Informatie en aanmelden

Heb je vragen over beeldende therapie? Dan kun je bellen naar 0570 639240 en vragen naar de beeldend therapeut. 
Aanmelden kan via mail, naar w.vanderarend@dimence.nl of j.nijboer@dimence.nl, onder vermelding van naam van de patiënt, geboortedatum, doelen voor therapie en indicatie voor individuele of groepstherapie. De therapeut neemt contact op met de patiënt voor een kennismakingsafspraak.

macht
Macht versus onmacht.
Door positioneren inzicht krijgen
in en herkennen van schema’s 
 
wantrouwen
Samen op een vel; wantrouwen en angst komt tot uiting
 

Bezoekadres

Dimence/Psychiatrisch Centrum Rielerenk
Nico Bolkesteinlaan 65
7416 SE Deventer

Receptie Rielerenk
T. 0570 639240

Therapieruimte 
T. 0570 604347
E. w.vanderarend@dimence.nl & j.nijboer@dimence.nl

Kantoor VTVB
T. 0570 639248
E. vtvbrd2@dimence.n

Dimence/locatie Pikeursbaan
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer