Autisme

Autisme

Omdat autisme op veel verschillende manieren tot uiting kan komen, krijgen sommige mensen pas op latere leeftijd deze diagnose. Misschien ben je al met bepaalde klachten in behandeling geweest, maar leverde dit niet veel op. Soms worden autistische kenmerken pas zichtbaar als er grote veranderingen in je leven plaatsvinden. Op de website van de Nederlandse Autisme Vereniging (NVA) kun je meer lezen over kenmerken en talenten van mensen met autisme.

Wanneer je een autismespectrumstoornis hebt, dan kan een overzichtelijke leefsituatie je helpen in het dagelijks leven. Als het dagelijks leven teveel prikkels geeft, dan kan begeleiding of therapie helpen om hier beter mee om te gaan. Soms is hier een opname voor nodig.

Hoe herken je autisme?

Er zijn verschillende symptomen die horen bij het autismespectrumstoornis:

  • moeite met contact leggen met andere mensen
  • beperkingen in communicatie en taalgebruik
  • beperkingen in het verbeeldingsvermogen
  • beperkte belangstelling, interesse en activiteiten
  • moeite met verandering
  • sterk hechten aan gewoontes en vaste rituelen

Wat is de oorzaak van een autismespectrumstoornis?

Er is moeilijk een oorzaak te noemen voor autisme, alhoewel er veel onderzoek naar wordt verricht. Men denkt dat de oorzaak ondermeer zit in een probleem met de informatievoorziening in de hersenen. Wel weten we dat zowel erfelijkheid als omgevingsfactoren een rol spelen. Problemen met autisme worden vaak duidelijker wanneer er in de omgeving veranderingen zijn en er nieuwe eisen gesteld worden. Een overzichtelijke leefsituatie helpt je in het dagelijks functioneren. Een autismespectrumstoornis vraagt in meer of mindere mate deskundige begeleiding. Soms kun je zelf of met hulp leren om zo goed mogelijk met ASS om te gaan en heb je uiteindelijk geen ondersteuning meer nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school, werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor zelf invloed hebben op een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving.

Contact

Hier vind je onze teams die zich bezig houden met de behandeling van autismespectrumstoornissen.