Afdeling Korsakov

Deze pagina bevat informatie voor patiënten, partner, familie en andere naasten

Afdeling Korsakov

De afdeling Korsakov is bedoeld voor mensen die door overmatig drankgebruik en ernstige zelfverwaarlozing (vermoedelijk) leiden aan het syndroom van Korsakov. Dit is een combinatie van geheugenstoornissen en stoornissen in planning en organisatie.                              

Naast  eventuele ontgifting van alcohol en aandacht voor lichamelijke problemen richten we ons op het observeren en onderzoeken van jouw mogelijkheden en beperkingen. Ook proberen wij jouw functioneren te verbeteren door verschillende therapieën en trainingen. Wij leren jou omgaan met geheugenproblemen  en met problemen in het plannen en organiseren van jouw gedrag. Tenslotte begeleiden wij je richting jouw toekomstige woonsituatie.

De afdeling  biedt plaats aan zestien mensen en beschikt over twee huiskamers en zestien ruime eenpersoonskamers met eigen douche en toilet. Om je zo goed mogelijk te helpen, ontvang je 24-uurszorg op een gesloten afdeling. Je verlaat de afdeling in overleg met de behandelaar en/of verpleging.  

De behandeling

Behandelonderdelen

De behandeling bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals training in dagelijkse zaken als opstaan, wassen, aankleden, en (huis-) kameronderhoud. Daarnaast bieden wij:

 • sociale vaardigheidstraining;
 • psychomotore therapie;
 • muziektherapie, creatieve therapie en dramatherapie;
 • arbeid- en dagbesteding;
 • huishoudkunde, kamertraining;
 • groepsgesprek,  huiskamergesprek en dagevaluatie;
 • lichamelijk onderzoek;
 • psychologisch onderzoek;
 • eventueel psychiatrisch onderzoek;
 • fysiotherapie.  

Dagindeling

Jouw dagindeling hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wat je ongeveer kunt verwachten:

07.45-08.45 uur - Opstaan, douchen, aankleden
08.45-09.15 uur - Gezamenlijk ontbijt
10.00-10.30 uur - gezamenlijk koffie drinken in de huiskamer
10.30-12.00 uur - Individuele therapie of groepstherapie
12.15-12.45 uur - Gezamenlijke warme maaltijd
13.30-16.30 uur - Individuele therapie of groepstherapie
14.00-14.30 uur - Koffie drinken in de huiskamer wanneer je geen therapie hebt
17.15-17.45 uur - Gezamenlijke broodmaaltijd
19.30-20.00 uur - Gezamenlijk koffie drinken in de huiskamer
20.30-20.45 uur - Gezamenlijk fris drinken
Vanaf 21.00 uur - Gelegenheid om naar bed te gaan

We vragen je bij gezamenlijke momenten aanwezig te zijn. Ook op deze momenten observeren we jouw gedrag in de groep. Therapieën worden zoveel mogelijk afgestemd op jouw mogelijkheden. 

Uw aanspreekpunt   

Tijdens het verblijf op de afdeling heb je een vast aanspreekpunt. Dit is jouw ‘eerst verantwoordelijke verpleegkundige’ (EVV). Hij of zij is het best op de hoogte van jouw behandelplan. Natuurlijk kun je ook aan andere verpleegkundige vragen stellen.  Wanneer je wordt opgenomen bepalen we samen met jou wie jouw contactpersoon is. Dit kan een familielid of een andere naastbetrokkene zijn. De EVV heeft regelmatig contact met deze persoon over het verloop van de opname en praktische zaken.

Afronding

Aan het einde van de observatieperiode nodigen we jouw contactpersoon uit voor een evaluatiegesprek. En, als het nodig is, ook voor een gesprek tussentijds. Dan worden de resultaten van de observatieperiode op een rij gezet en geven wij advies over mogelijke woonvormen en/of begeleiding. 

Praktische informatie

Bezoek

Buiten de therapie- en groepsmomenten, kun je altijd bezoek ontvangen. Dit bekent dat jouw bezoek iedere avond na 18.30 uur en in het weekeinde de gehele dag welkom is. Het kan echter zijn dat er ook buiten de normale therapietijden om een activiteit plaatsvindt. Daarom adviseren we jouw bezoek om eerst even te bellen. We vragen je de tijd met jouw bezoek buiten de afdeling door te brengen. Dit in verband met privacy en gevoel van veiligheid van de overige patiënten. Wanneer dit niet mogelijk is, kun je gebruik maken van de multifunctionele ruimte op de afdeling.

Begeleiding

Omdat vervoer naar een algemeen ziekenhuis voor bijvoorbeeld een bezoek aan een specialist meestal niet meer vergoed wordt door de verzekering, doen we hiervoor ook een beroep op jouw contactpersoon. Net als bij zaken als het kopen van kleding of het aanmeten van bijvoorbeeld een nieuwe bril. Wanneer dit niet mogelijk is, kun je samen uw EVV zoeken naar een andere oplossing

Alcohol

Het drinken van alcohol tijdens jouw opname en behandeling is niet toegestaan. Ook het drinken van alcoholvrij bier is niet toegestaan.

Verlof

Afspraken over verlof worden in overleg met de behandelaar en jouw contactpersoon gemaakt.

Wassen van kleding

U kunt zelf jouw kleding wassen op de afdeling. Hiervoor vragen we een bijdrage € 15 euro per maand. Wanneer je dit niet wilt of niet kunt, kan Dimence hiervoor zorgen. Hiervoor vragen we € 35 per maand. Jouw kleding moet worden gemerkt om zoekraken te voorkomen. Voor kleding die zoek raakt, bestaat er geen mogelijkheid tot declaratie.

Financiën

We begrijpen dat het belangrijk voor je is om over geld voor persoonlijke uitgaven te beschikken. Afspraken hierover maak je met jouw EVV. We adviseren je om waardevolle spullen en contant geld bij de verpleegpost in depot te geven zodat het niet zoek kan raken.

Wat neemt u mee?

 • geldig legitimatiebewijs
 • zorgverzekeringspas
 • voldoende boven- en onderkleding
 • toiletartikelen zoals een tandenborstel, tandpasta en zeep
 • badslippers
 • badjas
 • bankpas of contant geld voor de eerste dagen

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met de afdeling Korsakov of de behandelaar.

Dimence / Afdeling Korsakov

Eerdelaan 45

8043 RR  Zwolle

T 038 4691 039

T 038 4691 210 (secretariaat)