7ROSES methodiek

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. De 7ROSES-methodiek is ontwikkeld om te leren omgaan met dagelijkse stressoren (oorzaken van stress) na zo'n schokkende gebeurtenis. 7ROSES richt zich in brede zin op het ondersteunen van het herstelproces. Hierbij staat het vergroten van de eigen (draag)kracht centraal. 

De methodiek gaat bij uitstek uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren.
Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. De methodiek helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 7ROSES biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval en klinische symptomen terug te dringen.