Aanmeldformulier Intern alkura

Type aanmelding
Welk type consult
Collegiaal advies o.b.v. anonieme casusbespreking, bijvoorbeeld via telefonisch spreekuur of multidisciplinair (keten)overleg
Collegiaal advies o.b.v. mondelinge en/of dossierinformatie (toestemming patiënt nodig)
Consult, face-to-face met patiënt waarna advies aan patiënt en verwijzer
Consult leidt tot diagnostisch traject en/of (korte) co-behandeling
Consult leidt tot overname behandeling
Verwachting van verwijzer
Invullen door verwijzer
Verwijzing vanuit
Gegevens cliënt
Is er sprake van psychische/somatische comorbiditeit
Huidige behandeling
Vragen Decision Tool
1. Is de 'somatisch-symptoomstoornis of functioneel neurologische stoornis' ernstig?
2. Is er ten minste één gediagnosticeerde comorbide psychische stoornis die interfereert met de behandeling van de hoofdstoornis?
3. Is er sprake van somatische comorbiditeit die interfereert met de psychiatrische behandeling?
4. Is er sprake van ernstig sociaal-maatschappelijk disfunctioneren dat interfereert met de psychiatrische behandeling?
5. Is er sprake van ernstige of langdurige psychotraumatisering/verwaarlozing in de jeugd?
6. Is er voor de huidige 'somatisch-symptoomstoornis of functioneel neurologische stoornis' sprake van een eerdere niet-succesvolle evidence-based behandeling in de specialistische ggz?

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie graag onze privacy- en cookieverklaring