Zoeken

Informatie Over Dimence

Samen veerkrachtig

Dimence streeft naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen.
Wij dragen hieraan bij met toonaangevende specialistische ggz en kennis. We leren iedere dag van elkaar, zodat we het morgen beter kunnen doen.
We werken samen met iedereen die kan helpen dit doel te verwezenlijken.

Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met jou en je naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling voor jouw probleem doen wij ons

Informatie Kwaliteit

Patiënttevredenheidonderzoek

Eens per jaar, na een opname of als een patiënt uit behandeling gaat, vragen wij patiënten mee te werken aan een patiënttevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de patiënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Wij meten onze cliënttevredenheid met de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7.6.

Kwaliteitsonderzoek

Het kwaliteitsstatuut

Informatie Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan. Zij behartigen jouw collectieve belangen. De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De raad behandelt collectieve klachten. De cliëntenraad bestaat uit ex-patiënten en patiënten. De raad heeft regelmatig contact met patiënten en medewerkers van Dimence. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad adviezen.

> Bekijk de website van de cliëntenraad van Dimence. 

Wanneer je te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wil je graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Je mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat jouw privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Je bent cliënt van Dimence, een organisatie die bij de Dimence Groep hoort. Graag vertellen wij je hoe we jouw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

  • Geen derden
    De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over je gezondheid en

Het netwerk Dimence Bipolair biedt derdelijns zorg op het gebied van de bipolaire stoornis. Het netwerk biedt behandeling, consulta­tie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die elders onvoldoende kunnen worden geholpen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor innovaties, wetenschappelijk onder­zoek en bieden we deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding) aan.

Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het netwerk. Groepen patiënten met een eigen

Informatie Behandeling

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, en ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers en geluk of problemen in het leven. Het zijn normale variaties van de stemming. Als iemand langere tijd afwisselend te uitgelaten en vol energie is, of juist veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, kan er sprake zijn van een manisch-depressieve stoornis, ook wel bipolaire stoornis genoemd vanwege de wisselende stemmingen aan beide uiteinden (polen) van de stemming. De stemmingsepisoden (manie of…

SCBS Psychiatrie en Zwangerschap is er voor alle vrouwen met psychiatrische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en kind. Maar wanneer er sprake is van psychiatrische problemen kan dit risico groter zijn.

Binnen SCBS Psychiatrie en Zwangerschap wordt advies, behandeling en begeleiding gegeven. Vanzelfsprekend samen met hun partner/naastbetrokkene. Tijdens de kinderwensperiode vindt dit plaats binnen de Kinderwenspoli. Bent u zwanger? Dan biedt de poli Psychiatrie en Zwangerschap begeleiding tot 3…

In de onderzoekslijn 'Bipolair en Zwangerschap' vindt momenteel een promotieonderzoek plaats getiteld:  

'De invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling op het functioneren in de periode na de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis.' 

 

Voortgang van het onderzoek
In 2012 is de inclusie van het promotieonderzoek van Anja Stevens van start gegaan. Het onderzoek richt zich op de invloed van slaapverstoring tijdens zwangerschap en de perinatale periode op postpartum psychopathologie bij…

De onderzoekslijn 'Bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen' heeft als thema:

'Bipolaire stoornis en/of borderline persoonlijkheidsstoornis?
Diagnostische dilemma’s en implicaties voor behandeling'.

De aanwezigheid van een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft een ongunstig effect op het beloop van een bipolaire stoornis (de geschatte comorbiditeit is 6-30%).  

Uit de beperkte onderzoeksresultaten blijkt dat er bij deze patiënten naast een zeer ongunstig ziektebeloop, ook sprake is van een slechtere prognose en respons op…

Wat je eerst kunt proberen

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten en patiënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat je dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kun je terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien ben je niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kun je melding maken van jouw onvrede.

Jouw mening, klacht of compliment is voor