Zoeken

De behandeling van ADHD binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is altijd gericht op wat iemand op dat moment nodig heeft om zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van:

  • psycho-educatie (informatie verstrekken aan de patiënt en inzicht geven in de stoornis)
  • medicatie (om de concentratie te verbeteren, het drukke gedrag te verminderen, etc.)
  • lotgenotencontact
  • vaardigheidstraining (bijvoorbeeld het leren beheersen van emotie)
  • coaching bij organiseren van werk, huishouding en relaties
  • psychotherapie

Informatie Second opinion

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt de mogelijkheid om een second opinion uit te voeren. Bij een aanvraag voor een second opinion kan het gaan om vragen over diagnostiek of om vragen over behandeling. Voor meer informatie over diagnostiek naar autisme verwijzen we naar de zorgstandaard autisme. Er is nog geen zorgstandaard voor diagnostiek naar Aandachtstekortstoornis bij volwassenen, het onderzoek daarnaar lijkt in veel opzichten, in ieder geval wat betreft de duur van het onderzoek en het aantal afspraken, op de diagnostiek bij autisme.

In het algemeen wordt

Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme is een specialistische klinische afdeling voor de behandeling van jongeren met Autisme spectrum stoornis, onderdeel van de Divisie Topreferente zorg van Dimence. Wij werken samen met de jongeren toe naar zo veel mogelijk zelfstandigheid op alle levensgebieden en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen.

Voor wie is Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme?

Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme is bedoeld voor jongeren van 15 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis

Herstelgerichte Behandeling Autisme (voorheen OPW/Wonen) is een specialistische klinische afdeling voor de behandeling van jong volwassenen met Autisme spectrum stoornis, onderdeel van de Divisie Topreferente zorg van Dimence. Herstelgerichte Behandeling Autisme is gericht op structuur en duidelijkheid in wonen, werken en vrije tijd en biedt een veilige omgeving waarin mensen met autisme zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Behandeling en begeleiding

Iedere bewoner volgt een eigen behandelprogramma dat helpt de zelfstandigheid te vergroten. In een programma wordt bijvoorbeeld

Binnen het netwerk Dimence Bipolair is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan de verbetering van diagnostiek en behandeling, één van de primaire doelen.

Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen, waarvan in 2021 de onderzoekslijn Bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen is afgerond.
De drie onderzoekslijnen waar binnen het netwerk op verder wordt gebouwd:

- Bipolair en zwangerschap
- Bipolair en zelfmanagement
- Bipolair en positieve…

Informatie Waar vind je ons?

De hoofdlocaties van Dimence bevinden zich in Almelo, Deventer en Zwolle. Daarnaast zijn we actief in omliggende gemeenten.

Informatie Vergoedingen

Voor een behandeling van Dimence, die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet, betaal je geen eigen bijdrage. Wel geldt er een verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Als je bij de keuze voor jouw zorgverzekering hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, kunnen de kosten hoger liggen. Je moet er rekening mee houden dat de zorgkosten hoger zijn dan het eigen risico. Het eigen risico wordt dus volledig opgemaakt. Wanneer je een selectieve polis hebt afgesloten, worden niet alle behandelingen vergoed. Voor meer vragen over vergoedingen kun je het beste contact opnemen met je

SCBS Psychiatrie en Zwangerschap is er voor alle vrouwen met psychiatrische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en kind. Maar wanneer er sprake is van psychiatrische problemen kan dit risico groter zijn.

Binnen SCBS Psychiatrie en Zwangerschap wordt advies, behandeling en begeleiding gegeven. Vanzelfsprekend samen met hun partner/naastbetrokkene. Tijdens de kinderwensperiode vindt dit plaats binnen de Kinderwenspoli. Bent u zwanger? Dan biedt de poli Psychiatrie en Zwangerschap begeleiding tot 3…

In de onderzoekslijn 'Bipolair en Zwangerschap' vindt momenteel een promotieonderzoek plaats getiteld:  

'De invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling op het functioneren in de periode na de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis.' 

 

Voortgang van het onderzoek
In 2012 is de inclusie van het promotieonderzoek van Anja Stevens van start gegaan. Het onderzoek richt zich op de invloed van slaapverstoring tijdens zwangerschap en de perinatale periode op postpartum psychopathologie bij…