Zoeken

Informatie Duurzaamheid

Dimence Groep, waar Dimence onderdeel van is, heeft in het voorjaar van 2020 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor alle 16 eigendomslocaties (37 gebouwen). 
Daarmee laten we ook zien dat Dimence Groep het belangrijk vindt om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals led verlichting, hoog rendement verwarming en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat over veel meer dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over duurzaam inkopen, verminderen van watergebruik, zorgen voor zo min mogelijk afval en zorgen dat afval gescheiden is en over hoe

Duidelijke stap Eerste gesprek

Alles wat je moet je weten over het eerste gesprek.

Duidelijke stap Behandelplan

In het behandelplan staat onder meer wat uw zorgvraag is, wat de doelen zijn die u wilt bereiken en welke behandeling u gaat volgen om uw doelen te behalen.

Duidelijke stap Behandeling

We gaan starten met het verlenen van de juiste persoonlijke zorg. Tijdens de behandeling blijft uw behandelaar erop toezien dat de beste zorg aan u geboden wordt.

Duidelijke stap Nazorg

Nazorg is de laatste stap in uw zorgproces. In overleg met u bespreken we de verschillende mogelijkheden tot nazorg.

Het netwerk Dimence Bipolair heeft een lange traditie in verplegingswetenschappelijk onderzoek. De onderzoekslijn 'Bipolair en zelfmanagement' zich gericht op 2 deelgebieden: verpleegkundige zorg op de klinische afdeling en zelfmanagement bij bipolaire stoornissen. 

Coördinator van deze onderzoekslijn is Peter Goossens.

Peter promoveerde in 2008 op een onderzoek naar de verpleegkundige zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Peter gaf tijdens het Horatio Festival in Stockholm, Zweden (2012), een workshop over zelfmanagement bij bipolaire

Een relatief nieuwe onderzoekslijn bij het netwerk Dimence Bipolair is ‘Bipolair en positieve psychologie’. Deze onderzoekslijn is enerzijds gericht op de ontwikkeling van e-Health toepassingen en anderzijds op de toepassing van positieve psychologie interventies (PPI) als nieuwe behandelstrategie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Binnen deze onderzoekslijn lopen op dit moment de volgende onderzoeken:

- WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis
- Onderzoek PPI bij bipolaire…

Voor wie

Het SCOS is vooral actief als vraagbaak, advies- en behandelcentrum voor cliënten met een kwetsbaarheid op het gebied van autisme en ADHD en voor professionals die mensen met autisme of ADHD behandelen. Samen met de cliënt, naaste en verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het SCOS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit. 

Deskundigheid

Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

Onderzoek, innovatie en kennisdeling

Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme en ADHD te verbeteren.
Het SCOS is onderdeel van de divisie topreferente ggz van Dimence en twee van de afdelingen dragen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn het team BACS (Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinions) en de klinische afdeling IBA (Intensieve Behandeling Autisme). 

2022 organigram topggz scos

TOPGGz keurmerk voor SCOS; BACS en IBALogo TOPGGz

Het TOPGGz keurmerk is in 2014 en daarna opnieuw in 2018 toegekend aan twee afdelingen van het SCOS, namelijk het team Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion (BACS) en de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA). 
Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. Het keurmerk betekent dat deze onderdelen van het specialistisch centrum voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voor hoogspecialistische, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding en innovatie.

Sinds de start van het specialistisch centrum in 2010, heeft het SCBS Bipolaire Stoornissen verschillende innovaties in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten doorgevoerd. En nu, binnen het netwerk Dimence Bipolair wordt dit onverminderd voortgezet. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verhoogt het netwerk de kwaliteit van de aangeboden zorg. 

Informatie Autisme

Het is niet gemakkelijk om in één woord aan te geven wat autisme is. Het komt namelijk in veel varianten en gradaties voor. Daarom wordt er meestal ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Binnen dit spectrum onderscheidt men verschillende vormen: klassiek autisme, Syndroom van Asperger en PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Op deze site gebruiken we de term autisme.  

ASS kan invloed hebben in alle levensgebieden en in alle levensfasen. ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met ASS hebben in meer of mindere