Zoeken

Informatie Autisme

Het is niet gemakkelijk om in één woord aan te geven wat autisme is. Het komt namelijk in veel varianten en gradaties voor. Daarom wordt er meestal ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Binnen dit spectrum onderscheidt men verschillende vormen: klassiek autisme, Syndroom van Asperger en PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Op deze site gebruiken we de term autisme.  

ASS kan invloed hebben in alle levensgebieden en in alle levensfasen. ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met ASS hebben in meer of mindere

Informatie Visie op autisme

Missie
Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt hoogspecialistische poliklinische en klinische behandeling aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), ernstige bijkomende problemen en/of behandeling belemmerende omgevingsfactoren, bij wie behandeling in de basis GGZ en specialistische GGZ onvoldoende vruchten afwerpt.

Het SCOS verzorgt daarnaast second opinion diagnostiek, consultatie, cursussen en bijscholing op het gebied van autismespectrumstoornissen en ADHD en draagt bij aan empowerment van cliënten, hun naasten én betrokken professionals. Het SCOS

Informatie Feiten over autisme

Autisme komt in veel gradaties en varianten bij ongeveer 1% van de volwassenen voor. Daarom wordt er ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Dit is de formele term voor autisme volgens de DSM-5. Met deze term worden ook classificaties uit eerdere edities van de DSM bedoeld: autistische stoornis, stoornis van Asperger en PDD-nos. Deze laatste termen worden met de ingebruikname van de DSM-5 (vanaf 1 januari 2017) niet meer gebruikt.

ASS kan in alle levensfasen/levensgebieden invloed hebben. ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. Veel mensen met autisme

Beperkingen in het contact en de communicatie met andere mensen
Het contact tussen iemand met autisme en anderen verloopt vaak stroef en voelt voor mensen met autisme vaak niet als natuurlijk en soepel. Er kan sprake zijn van wederzijds onbegrip, tenzij de andere partij heel vertrouwd is. Mensen met ASS hebben moeite om intuïtief af te stemmen op anderen en om de communicatie van anderen goed in te schatten. De manier waarop mensen met autisme zelf taal gebruiken kan op anderen formeel of vreemd overkomen. Sommige mensen met ASS spreken niet of nauwelijks. Ook kan hun non-verbale communicatie

Autisme ontstaat voor of tijdens de geboorte als gevolg van een complex en dynamisch samenspel van erfelijkheids- en omgevingsfactoren. Volgens de huidige inzichten wordt ca. 50-60% bepaald door erfelijkheid. Het gaat vaak om zeer kleine chromosomale veranderingen. Deze kunnen spontaan ontstaan of deel uitmaken van het genetisch materiaal van een familie. Uit onderzoek blijkt dat 31% van de mensen met autisme een of meer directe familieleden met een autismediagnose heeft en dat 56% een of meer directe familieleden met een vermoeden van autisme heeft. (Ref zorgstandaard)

Omgevingsfactoren

De behandeling van autisme binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is contextueel en richt zich op:

 • Het verminderen van de klachten door inzicht in wat autisme voor de betrokken cliënt betekent in zijn of haar omgeving
 • Waar nodig medicamenteuze ondersteuning
 • Vergroten van de vaardigheden op sociaal, emotioneel en cognitief niveau
 • Vergroten van zelfregulatie

De behandeling richt zich vanzelfsprekend ook op naastbetrokkenen zoals ouders, partners en familie. Ook voor hen is het belangrijk dat ze leren wat autisme is en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

Het

Informatie ADHD

ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In Nederland noemen we het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor ADHD bij volwassen mannen en vrouwen. Veel mensen kennen wel iemand die het moeilijk vindt om de aandacht bij een taak of gesprek te houden, heel impulsief is of bijzonder druk gedrag vertoont.

Vaak wordt gedacht dat ADHD overgaat als je volwassen bent, maar dat is maar voor een deel waar. Een derde van de mensen met ADHD-klachten in de jeugd heeft als volwassene geen klachten meer. Tweederde

Informatie Feiten over ADHD

Veel mensen kennen wel iemand die het moeilijk vindt om de aandacht bij een taak of gesprek te houden, heel impulsief is of bijzonder druk gedrag vertoont. ADHD komt dan ook veel voor.

 • 3% tot 5% van de kinderen en adolescenten en 2,5% van de volwassenen heeft ADHD
 • Een derde van de mensen met ADHD-klachten in de jeugd heeft als volwassene geen klachten meer
 • Tweederde van de mensen met ADHD - klachten houdt in meer of mindere mate last van klachten

Informatie Kenmerken van ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD:

 • Aandachtstekort
 • Hyperactiviteit  
 • Impulsiviteit 

Symptomen van aandachtstekort:

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite met details hebben
 • Veel slordigheidsfouten maken
 • Niet luisteren
 • Dingen niet afmaken
 • Alles tegelijk doen
 • Vergeetachtig zijn
 • Dingen kwijt zijn
 • Typerend is dat men zich wel korte tijd kan concentreren op zaken die men interessant vindt (tv, computer)

Symptomen van hyperactiviteit:

 • Niet stil kunnen zitten
 • Steeds met handen of voeten bewegen
 • Wiebelen of friemelen
 • Een gevoel van continue innerlijke rusteloosheid
 • Niet

Informatie Oorzaken van ADHD

Erfelijkheid

Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol bij ADHD. Als een broer of zus van een eeneiige tweeling ADHD heeft, is de kans 50% tot 80% dat de ander het ook heeft. Bij twee-eiige tweelingen is dat 0% tot 30%.  Vroeger werd veel gedacht dat ADHD veroorzaakt werd door zuurstofgebrek bij de bevalling, maar dat speelt maar bij 2% van de mensen met ADHD.

Omgeving

Ook omgevingsfactoren spelen een grote rol. Een overzichtelijke leefsituatie helpt veel mensen met ADHD in hun dagelijks functioneren. Problemen worden vaak duidelijker wanneer er in de omgeving veranderingen zijn