Zoeken

Voor consultatie, advies, second opinion en/of co-behandeling is het mogelijk je patiënt aan te melden bij Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

Interne verwijzer

Ben je werkzaam binnen Dimence, dan bieden we bij Dimence Alkura laagdrempelige consultaties. Dit betekent dat je als zorgprofessional van een ander team van Dimence, ons kunt benaderen met vragen over diagnostiek en/of co-behandeling. Dit gebeurt bij voorkeur via het secretariaat (0570-639241 of alkura@dimence.nl).

In de meeste gevallen kun je na consultatie zelf weer verder. In enkele

Informatie Meer lezen over ALK

Folders

Leestips:

Pijn en het brein ISBN 9789035144279

Boekomslag Pijn en het brein

Leven met pijn ISBN 9789461050816

Boekomslag leven met pijn

Pijn zonder strijd ISBN 9789031385485

Boekomslag pijn zonder strijd

Van A tot ggZ - Omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten ISBN 9789031390021

Boekomslag omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten

Nuttige websites:

Informatie Contact

Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten Voorzijde Rielerenk

Bezoekadres:
Dimence
Locatie Rielerenk
Nico Bolkesteinlaan 65
7416 SE Deventer
0570-639241
e-mail: alkura@dimence.nl
Twitter: @alkuradimence 

Lees meer over Dimence Alkura.

Postadres:
Dimence Alkura
Postbus 5003
7400 SE  Deventer

Heb je een afspraak en kom je met de auto? Dan kun je parkeren op het terrein van het Deventer Ziekenhuis. Je kunt dan gratis een uitrijkaart krijgen bij de afsprakenbalie van ons centrum.

Logo Alkura Dimence

Informatie Patiëntenpanel

Als specialistisch centrum wil Dimence Alkura zich blijven ontwikkelen en goede patiëntenzorg bieden. Dit kunnen we alleen als patiënten en naasten ook zelf mee kunnen denken en adviseren. Daarom hebben we een patiëntenpanel opgericht. Het patiëntenpanel bestaat uit leden die in behandeling zijn of al enige tijd zijn uitbehandeld binnen ons centrum.

Bijeenkomsten
Het patiëntenpanel komt vier keer per jaar samen, zowel op locatie Rielerenk (reiskostenvergoeding) als online (deelname via Teams).
Zij adviseert en denkt mee over zaken die ingebracht worden door de leden zelf, naastbetrokkenen en

Informatie Naastenavond

De naastenavonden worden begeleid door een zorgprofessional, iemand van de mantelzorgorganisatie, een ervaringsdeskundige en de familie-ervaringsdeskundige. De avonden vinden digitaal plaats via Teams. Je kunt je aanmelden via naastenavond@dimence.nl of via de knop hieronder. 

Eerdere naastenavonden werden per regio georganiseerd. Vanaf oktober gaan deze avonden samen en is iedereen uit elke regio welkom. 

Ps. Naasten van een cliënt kan familie zijn, een vriendin, de buurman of een collega. Naasten zijn in welke rol dan ook erg betrokken bij de…

Wat is de ouderenpsychiatrie eigenlijk?
‘De ouderenpsychiatrie is de psychiatrie voor mensen in de derde en vierde levensfase. Er is afgesproken dat dit is voor mensen boven de 65 jaar, maar dat is geen hard criterium. Je hebt mensen onder de zestig die goed bij ons passen omdat zij al ouderenproblematiek hebben. Daarnaast zijn er ouderen van boven de 65 jaar die vanwege een specifiek probleem nog goed een behandeling kunnen krijgen bij een team binnen de divisie Specialistische diagnostiek en behandeling.”

Maar wat is dan het verschil tussen de ‘gewone psychiatrie’ en ouderenpsychiatrie?

Informatie Klanttevredenheid

Bij Dimence vinden we het erg belangrijk om te weten hoe cliënten hun behandeling ervaren en waarderen.. Dit meten wij door middel van een Klanttevredenheidsvragenlijst, de CQi. Zowel tijdens als na de behandeling vragen wij onze cliënten om deze vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt in gevuld in de vragenlijstsoftware Questmanager.  De resultaten hiervan gebruiken wij om onze zorg te verbeteren. 

Onze cliënten hebben de mogelijkheid om de vragenlijst zowel anoniem als niet-anoniem in te vullen. Bij het anoniem invullen is het niet mogelijk om de antwoorden te herleiden naar de

Informatie Het Bosproject

Het Bosproject is een samenwerking tussen het klinische gedeelte van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence en de Stichting IJssellandschap. Binnen het SCOS worden mensen met autisme spectrum stoornissen of ADHD behandeld.

De stap naar (vrijwilligers)werk verkleinen

Voor veel klinische patiënten binnen het SCOS is de stap om (vrijwilligers)werk te gaan doen erg groot. Als onderdeel van het dagactiviteitenaanbod binnen de klinische omgeving biedt het SCOS het Bosproject aan. Door het Bosproject wordt een veilige setting gecreëerd waarin de deelnemers

Daarom start op 11 oktober 2021, op Coming Out Day, de Regenboog Alliantie Dimence Groep (RAD). Op Coming Out Day benadrukken we dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. En dat is waar de Regenboogalliantie voor staat.