Zoeken

Doelgroep Ouderen

oudere man

Wanneer u op latere leeftijd last krijgt van emoties, gedachten of gedrag, dan kan het moeilijk zijn om daar met anderen over te praten. Wellicht denkt u dat het bij de leeftijd hoort, of dat u er mee moet leren leven. Maar ook voor u zijn er behandelperspectieven, zodat u met uw psychische problemen om leert gaan. We bieden u graag de juiste handvatten. Samen werken we aan een beter leven voor u.
 

 

Doelgroep Naasten

familie

Als partner, broer, zus, ouder, kind, tante, oom, buur, vriend, kennis of collega van iemand met psychische problemen kan er veel op je afkomen.

Psychische problemen zijn ingrijpend voor de degene die er aan lijdt, maar zeker ook voor jou als naaste. Hoe je hier zo goed mogelijk mee omgaat en wat je daarvoor nodig hebt, is voor iedere naaste weer anders. Het is goed om te weten dat wij er ook zijn voor jou.Je kunt met je vragen altijd terecht bij de leden van het behandelteam van je naaste, maar ook bijvoorbeeld op één van de Naastenavonden in jouw…

Informatie Kwaliteit

Patiënttevredenheidonderzoek

Eens per jaar, na een opname of als een patiënt uit behandeling gaat, vragen wij patiënten mee te werken aan een patiënttevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de patiënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Wij meten onze cliënttevredenheid met de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7.6.

Kwaliteitsonderzoek

Het kwaliteitsstatuut

Informatie Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan. Zij behartigen jouw collectieve belangen. De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De raad behandelt collectieve klachten. De cliëntenraad bestaat uit ex-patiënten en patiënten. De raad heeft regelmatig contact met patiënten en medewerkers van Dimence. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad adviezen.

> Bekijk de website van de cliëntenraad van Dimence. 

Wanneer je te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wil je graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Je mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat jouw privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Je bent cliënt van Dimence, een organisatie die bij de Dimence Groep hoort. Graag vertellen wij je hoe we jouw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

  • Geen derden
    De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over je gezondheid en

Informatie Pers

Ben je journalist en heb je vragen over onze dienstverlening Dimence als organisatie? Of heb je een interviewverzoek? Neem dan contact op met het team communicatie via communicatie@dimence.nl. Of direct met de woordvoerder:
Amber Hes, strategisch markt communicatieadviseur Dimence, tel.: 06-200 872 91 en e-mail: a.hes@dimence.nl.

Foto- en filmopnamen

Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te verzekeren is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames te maken in de gebouwen en op de terreinen van Dimence zonder toestemming vooraf. Neem voor meer informatie contact op met

Informatie Een nieuwe balans

Silvia Filart-Heuven is één van de verpleegkundig specialisten die zich bezig houdt met de invoering van herstelondersteunende behandeling bij ouderen. “Herstelondersteunende zorg is eigenlijk niet zozeer een behandelmethode, maar meer een visie. Het is een paraplu waar verschillende behandelmethoden onder vallen, waaronder Steunend Relationeel Handelen. Het gaat om het herstel en is niet zozeer gericht op genezing van de ziekte.”

Eigen doelen staan centraal

Waar eerder de focus op genezing lag, ligt nu de nadruk op herstel. Hierbij staan de wensen van de patiënt centraal. “Op de oude

Angelique Jongmans Angelique Jongmans is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze oogt rustig en krachtig. Ik weet dat ze zelf ervaringen heeft in de ggz, anders had ze deze baan niet gehad. Vol passie praat ze over haar werk als ervaringsdeskundige op de HIC, bij de divisie Spoedeisende Psychiatrie, Spoed Medium Care en bij het IHT in Deventer.