Zoeken

Woensdagmiddag 15 september organiseert het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence weer een interessante refereermiddag. Er is deze middag veel aandacht voor betekenissen van eetstoornissen bij autisme én mogelijke behandelperspectieven. De middag is zowel live in De Steerne als online te volgen via MS Teams.

Afgepast eten

 

 

 

 

 


Tijdens deze middag nemen de vijf sprekers je mee in de verschillende redenen voor restrictief eten, maar ook presenteren zij vanuit hun expertise verschillende interventies. Kortom, een middag waarin zowel de achterliggende theorie als de

Informatie Het Bosproject

Het Bosproject is een samenwerking tussen het klinische gedeelte van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence en de Stichting IJssellandschap. Binnen het SCOS worden mensen met autisme spectrum stoornissen of ADHD behandeld.

De stap naar (vrijwilligers)werk verkleinen

Voor veel klinische patiënten binnen het SCOS is de stap om (vrijwilligers)werk te gaan doen erg groot. Als onderdeel van het dagactiviteitenaanbod binnen de klinische omgeving biedt het SCOS het Bosproject aan. Door het Bosproject wordt een veilige setting gecreëerd waarin de deelnemers

Hoe word ik ervaringsdeskundige? 

Allereerst is het belangrijk dat je zelf goed in balans bent. Je kunt bijvoorbeeld de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ volgen. Er zijn verschillende aanbieders van deze cursus.  

Bezoek daarnaast bijvoorbeeld de landelijke dag van de ervaringsdeskundige om je te oriënteren en kijk eens goed rond op het internet welke mogelijkheden er zijn om je eigen ervaringen in te zetten. Als dit allemaal lukt, zou je bijvoorbeeld kunnen ervaren op een zelfregiecentrum of een herstelacademie, bijvoorbeeld FOCUS in Zwolle, Vriendendiensten in Deventer, Mens door Mens in

Informatie Een nieuwe balans

Silvia Filart-Heuven is één van de verpleegkundig specialisten die zich bezig houdt met de invoering van herstelondersteunende behandeling bij ouderen. “Herstelondersteunende zorg is eigenlijk niet zozeer een behandelmethode, maar meer een visie. Het is een paraplu waar verschillende behandelmethoden onder vallen, waaronder Steunend Relationeel Handelen. Het gaat om het herstel en is niet zozeer gericht op genezing van de ziekte.”

Eigen doelen staan centraal

Waar eerder de focus op genezing lag, ligt nu de nadruk op herstel. Hierbij staan de wensen van de patiënt centraal. “Op de oude

Door Kirsten Booij

Wat ik van ervaringsdeskundigheid weet is dat wij het binnen het SCOS gebruiken, er waarde aan hechten en dat we er open voor staan als professionals en cliënten dit willen gaan inzetten. Wij maken hier dankbaar gebruik van.

Vanuit de vakgroep PEPPER heb ik een aantal collega’s mogen interviewen omtrent ervaringsdeskundigheid. Hoe kijken mijn collega’s hier tegen aan? Zetten zij dit zelf wel eens in? Wordt personeel gestimuleerd om dit ook in te zetten bij Dimence? Daarnaast hebben we het ook over de komst van Zorgprofessionals Met Ervaringsdeskundigheid (ZME) en

Informatie Dankjewel

Dankjewel voor het invullen van de vragenlijst over behandeling van ALK bij migranten hebt ingevuld.

Als de andere geïnterviewden de vragenlijst ook hebben ingevuld, gaan we de antwoorden verwerken en nemen we weer contact met je op.

Vriendelijke groeten,
Erik van Twillert