Zoeken

Informatie Duurzaamheid

Dimence Groep, waar Dimence onderdeel van is, heeft in het voorjaar van 2020 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor alle 16 eigendomslocaties (37 gebouwen). 
Daarmee laten we ook zien dat Dimence Groep het belangrijk vindt om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals led verlichting, hoog rendement verwarming en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat over veel meer dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over duurzaam inkopen, verminderen van watergebruik, zorgen voor zo min mogelijk afval en zorgen dat afval gescheiden is en over hoe

Informatie Klanttevredenheid

Bij Dimence vinden we het erg belangrijk om te weten hoe cliënten hun behandeling ervaren en waarderen.. Dit meten wij door middel van een Klanttevredenheidsvragenlijst, de CQi. Zowel tijdens als na de behandeling vragen wij onze cliënten om deze vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt in gevuld in de vragenlijstsoftware Questmanager.  De resultaten hiervan gebruiken wij om onze zorg te verbeteren. 

Onze cliënten hebben de mogelijkheid om de vragenlijst zowel anoniem als niet-anoniem in te vullen. Bij het anoniem invullen is het niet mogelijk om de antwoorden te herleiden naar de

In het Specialistisch Centrum voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) richten we ons op de zorg voor mensen met:

  • ernstige aanhoudende lichamelijke klachten (ALK),
  • somatisch-symptoom- en verwante stoornissen en
  • functioneel-neurologisch-symptoomstoornis (FNS)
    samen met naastbetrokkenen én professionele hulpverleners. 

Onze taken zijn:

  • Consultatie, diagnostiek, second-opinion en (co-)behandeling bij mensen met ernstige ALK, een somatisch-symptoomstoornis of een functioneel neurologische stoornis (FNS). We richten ons daarbij op de doelgroep die hoogspecialistische zorg nodig

Intakebehandelkamer

Als je bent doorverwezen naar ons specialistisch centrum, volgt een intakefase.
We onderzoeken wat ervoor zorgt dat jouw lichamelijke klachten niet overgaan en onderzoeken dus niet de mogelijke medische verklaring van de klachten.
We focussen op de gevolgen die de klachten hebben. Samen maken we een gepersonaliseerd ‘gevolgenmodel’.
Aan de hand daarvan bekijken we of behandeling van de klachten nodig
en mogelijk is. Ook bekijken we wie deze behandeling het beste kan doen.

Behandeling                                                                 

Als de behandeling bij het

Omdat aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) waaronder somatisch-symptoomstoornissen en functioneel neurologische stoornissen (FNS) veel voorkomen, vinden we het belangrijk om de patiëntenzorg voor deze doelgroep te verbeteren. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en innovatie (OKI).

Wetenschappelijk Onderzoek

We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit en dragen hier aan bij. Ons doel is te ontdekken waar iedere patiënt het beste op zijn plek is en welke factoren behandelsucces voorspellen. Hoogleraar prof. dr. Judith Rosmalen is bijvoorbeeld als

Voor consultatie, advies en/of co-behandeling is het mogelijk je patiënt aan te melden bij het Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

Interne verwijzer

Ben je werkzaam binnen Dimence, dan bieden we bij ALK laagdrempelige consultaties. Dit betekent dat je als zorgprofessional van een ander team van Dimence, ons kunt benaderen met vragen over diagnostiek en/of co-behandeling. Dit gebeurt bij voorkeur via het secretariaat (0570-639241 of scs&s@dimence.nl ).

In de meeste gevallen kun je na consultatie zelf weer verder. In enkele gevallen zal consultatie leiden tot een

Informatie Contact

Specialistisch Centrum voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten Voorzijde Rielerenk

Bezoekadres:
Dimence
Locatie Rielerenk
Nico Bolkesteinlaan 65
7416 SE Deventer
0570-639241
e-mail: SCS&S@dimence.nl 
Twitter: @scsolk 

Lees meer over team ALK.

Postadres:
Dimence
Postbus 5003
7400 SE  Deventer

Heb je een afspraak en kom je met de auto? Dan kun je parkeren op het terrein van het Deventer Ziekenhuis. Je kunt dan gratis een uitrijkaart krijgen bij de afsprakenbalie van ons centrum.

Informatie Patiëntenpanel

Als specialistisch centrum willen we ons blijven ontwikkelen en goede patiëntenzorg bieden. Dit kunnen we alleen als patiënten en naasten ook zelf mee kunnen denken en adviseren. Daarom hebben we een patiëntenpanel opgericht. Het patiëntenpanel bestaat uit leden die in behandeling zijn of al enige tijd zijn uitbehandeld binnen ons centrum.

Bijeenkomsten
We komen vier keer per jaar samen, zowel op locatie Rielerenk (reiskostenvergoeding) als online (deelname via Teams).
Het panel adviseert en denkt mee over zaken die ingebracht worden door henzelf, naasten en professionals die verbonden zijn

loopt stage bij Team Korsakov Zwolle en volgt de opleiding HBO-V.

"Dag van de Stagiair? Zelfs na al die jaren studeren had ik hier nog niet eerder van gehoord. Klinkt wel tof, maar het is helaas geen uitstel van executie voor mijn naderende deadlines. Stagestress ervaar ik het meest aan het begin en eind van de stageperiode. Een nieuw begin is altijd spannend, al helemaal als het invloed heeft op het behalen van een felbegeerd diploma. Hoe is de doelgroep? Wie zijn mijn werkbegeleiders? In wat voor team kom ik terecht? Wat vinden zij van mij? Allerlei onzekerheden zo aan de start…