Zoeken

Informatie Contact

Postadres

Dimence / Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen

Postbus 5003

7400 GC Deventer

0570 604 500

cos@dimence.nl

Voor wie

Het SCOS is vooral actief als vraagbaak, advies-  en behandelcentrum voor patiënten en voor professionals die mensen met autisme of ADHD behandelen. Samen met de verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het SCOS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit. 

Deskundigheid

Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

TOPGGz keurmerk voor SCOS

Logo TOPGGz
Het TOPGGz keurmerk is toegekend aan het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS). Het keurmerk betekent dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

 

 

Informatie Systeemproblematiek

Autisme en ADHD uiten zich in het contact met de ander. Het is daarom onvermijdelijk dat deze ontwikkelingsstoornissen invloed hebben op relaties. Dit komt  het eerst tot uiting in het gezin van herkomst en later in de eigen relatie met eigen partner en kinderen. In de psychiatrie noemen we dat systeemproblematiek.

Ontwikkelingsstoornissen komen vaak voor bij mensen die een juridische maatregel hebben, waarbij de relatie tussen oorzaak en gevolg vaak complex is.  Het COS levert expertise op dit gebied  binnen TBS instellingen, penitentiaire centra en ambulante forensische voorzieningen.

Ontwikkelingsstoornissen uiten zich anders bij vrouwen en meisjes met autisme en ADHD, dan bij mannen en jongens. Waarschijnlijk wordt de diagnose autisme of ADHD nog vaak over het hoofd gezien bij deze groep omdat de problemen onzichtbaar zijn voor de buitenwereld.

Informatie Comorbiditeit

Angst en depressie komen als comorbide problemen bij autisme en ADHD veel voor. Het COS doet wetenschappelijk onderzoek naar effectieve methoden om dit te behandelen. Psychose en persoonlijkheidsstoornissen laten zich soms moeilijk differentiëren van autisme of ADHD. Het COS heeft veel ervaring op dit gebied.

Ontwikkelingsstoornissen uiten zich anders bij vrouwen en meisjes met autisme en ADHD, dan bij mannen en jongens. Waarschijnlijk wordt de diagnose autisme of ADHD nog vaak over het hoofd gezien bij deze groep omdat de problemen onzichtbaar zijn voor de buitenwereld.

Informatie Verslaving

Verslaving komt voor bij meer dan 50% van de mensen met ADHD en bij naar schatting 30% van de mensen met autisme. Het COS biedt deskundigheid op dit gebied binnen de afdelingen voor verslavingspsychiatrie van Dimence en bovenregionaal. Naast praktische hulp wordt op dit grensgebied veel onderzoek gedaan.