Zoeken

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.

Informatie Second opinion

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen biedt de mogelijkheid om een second opinion uit te voeren. Bij een aanvraag voor een second opinion kan het gaan om vragen over diagnostiek of om vragen over behandeling.

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen kan ambulant meebehandelen, indien er specifieke behandelvragen zijn.

De afdeling Medium Care van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen is een intensieve behandelafdeling voor mensen die door hun autisme of bijkomende problematiek behandeling nodig hebben in een besloten setting. Binnen de Medium Care worden 8 patiënten behandeld.

Informatie Workhome autisme

Het Workhome is een specialistische klinische afdeling voor de behandeling van volwassenen met Autisme spectrum stoornis, onderdeel van de Divisie Topreferente zorg van Dimence. Het Workhome is een woon- en werkvoorziening voor volwassenen met autisme.

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.

Informatie Onderzoek

Het belang van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van ontwikkelingsstoornissen is groot. Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen beschikt over de mogelijkheden om belangrijk onderzoek te doen naar ASS of ADHD door een beroep te doen op de mensen om wie het gaat dicht bij waar zij wonen.

Informatie Innovatie

Bij de behandeling binnen het SCOS heeft innovatie een belangrijke plaats. Innovaties zijn vernieuwend. Het gevaar van het hier opsommen van lopende innovaties is dat er al weer nieuwe innovaties zijn die ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden. Uitgangspunten om innovaties door te voeren zijn: