Zoeken

Duidelijke stap Ggz

Eén op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Met de juiste hulp worden uw problemen behandeld of leert u omgaan met uw klachten.

Duidelijke stap Verwijzing

Voor een behandeling bij Dimence heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts of uw medisch specialist.

Duidelijke stap Eerste gesprek

Nadat uw verwijsbrief is ontvangen en goedgekeurd, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek bestaat uit drie onderdelen en leidt uiteindelijk tot een diagnose.

Duidelijke stap Behandelplan

In het behandelplan staat onder meer wat uw zorgvraag is, wat de doelen zijn die u wilt bereiken en welke behandeling u gaat volgen om uw doelen te behalen.

Duidelijke stap Behandeling

We gaan starten met het verlenen van de juiste persoonlijke zorg. Tijdens de behandeling blijft uw behandelaar erop toezien dat de beste zorg aan u geboden wordt.

Duidelijke stap Nazorg

Nazorg is de laatste stap in uw zorgproces. In overleg met u bespreken we de verschillende mogelijkheden tot nazorg.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen heeft een lange traditie in verplegingswetenschappelijk onderzoek. De onderzoekslijn 'Bipolair en zelfmanagement' zich gericht op 2 deelgebieden: verpleegkundige zorg op de klinische afdeling en zelfmanagement bij bipolaire stoornissen. 

Informatie Autisme

Het is niet gemakkelijk om in één woord aan te geven wat autisme is. Het komt namelijk in veel varianten en gradaties voor. Daarom wordt er meestal ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS).