Zoeken

Locatie Westerdok

Telefoonnummer
0546 684 000
E-mailadres
servicepuntwesterdok@dimencegroep.nl

Op de locatie Westerdok bieden we hulp aan volwassenen, jongvolwassenen en ouderen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. Deze locatie biedt ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Ambulante behandeling betekent dat je als patiënt regelmatig gesprekken hebt met je behandelaar, thuis of bij Dimence.

Telefoonnummer
0546 548 091
E-mailadres
brugsteebrugstraat@dimence.nl

Stadsklinieken Almelo bestaat uit twee locaties met behandelafdelingen voor mensen met complexe, psychiatrische problematiek. Door middel van stabilisatie en ondersteuning wordt een behandelperspectief gecreëerd, waarbij uitgegaan wordt van rehabilitatie en herstelgerichte zorg.

Het evenement zal dit jaar plaatsvinden in het onlangs vernieuwde Thialf in Heerenveen. Tijdens deze interactieve dag zullen er onder andere lezingen en diverse workshopsrondes zijn.

Programma

Dit betekent dat je je vanaf dat moment voor afspraken kunt melden bij onze Front Office. Deze zit op de 2e verdieping, als je de lift uit komt linksaf aan de linkerkant.

Ook het telefoonnummer van het Planbureau komt te vervallen.

De samenleving verandert, er wordt meer participatie van de burger gevraagd. Het accent verschuift van een verzorgingsstaat naar een gemeenschap waar op kleinere schaal mensen elkaar een helpende hand toesteken. Niet meer: ‘waar heb ik recht op?’, maar ‘wat kan ik zelf doen, wat kan mijn omgeving doen?’.

De verbouwing is begin juli gestart en duurt tot ongeveer eind september. De activiteiten gaan tijdens de verbouwing gewoon door. Bijvoorbeeld in de sportzaal.

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) zet zich in om de zorg voor de Korsakov patiënten verder te verbeteren. Dit doen zij door de uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken onder haar 35 leden, maar ook door nieuwe inzichten uit (wetenschappelijk) onderzoek te delen.