Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 07-01-2021
Plaats Oplopend sorteren Omschrijving Aanmelding Behandeling
Zwolle Angst en stemming 6 weken 14 weken
Zwolle Neuropsychiatrie 7 weken 0 weken
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 11 weken 27 weken
Zwolle Ouderen 6 weken 0 weken
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 9 weken 12 weken
Zwolle Bipolaire en Psychotische stoornissen 4 weken 2 weken
Zwolle Verslavingspsychiatrie 6 weken 0 weken
Zutphen Angst en Stemming 6 weken 11 weken
Twello Angst en Stemming 6 weken 0 weken
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 5 weken 0 weken
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 6 weken 3 weken
Deventer Angst en Stemming 5 weken 16 weken
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 16 weken 16 weken
Deventer Ouderen 2 weken 3 weken
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 14 weken 22 weken
Deventer Psychotische stoornissen 3 weken 0 weken
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 5 weken 1 weken
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 3 weken 1 weken
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 25 weken 8 weken
Deventer Verslavingspsychiatrie 12 weken 0 weken
Almelo Angst en Stemming 4 weken 6 weken
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 4 weken 8 weken
Almelo Ouderen 10 weken 0 weken
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 5 weken 8 weken
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 0 weken 0 weken
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 5 weken 0 weken
Almelo Complex Trauma (CTT) 3 weken 16 weken
Laatst geupdate: 07-01-2021