Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Plaats Omschrijving Aanmelding Aflopend sorteren Behandeling
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 10 weken 20 weken
Raalte Zorgprogrammatisch team 11 weken 0 weken
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 12 weken 20 weken
Zwolle Verslavingspsychiatrie 12 weken 0 weken
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 12 weken 16 weken
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 14 weken 4 weken
Zwolle Angst en stemming 18 weken 5 weken
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 2 weken 20 weken
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 2 weken 6 weken
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 2 weken 3 weken
Almelo Verslavingspsychiatrie 2 weken 2 weken
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 26 weken 22 weken
Zutphen Angst en Stemming 3 weken 8 weken
Deventer Ouderen 3 weken 5 weken
Zwolle Bipolaire en Psychotische stoornissen 4 weken 6 weken
Almelo Angst en Stemming 4 weken 6 weken
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 4 weken 10 weken
Deventer Angst en Stemming 5 weken 10 weken
Twello Angst en Stemming 6 weken 0 weken
Zwolle Neuropsychiatrie 6 weken 0 weken
Zwolle Ouderen 6 weken 0 weken
Almelo Complex Trauma (CTT) 6 weken 12 weken
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 6 weken 16 weken
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 6 weken 3 weken
Deventer Verslavingspsychiatrie 6 weken 0 weken
Almelo Ouderen 8 weken 0 weken
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 9 weken 24 weken
Deventer Psychotische stoornissen 9 weken 1 weken