Zorgcoördinatiecentrum IJsselland
In 2018 zijn we gestart om samen te werken op één fysieke locatie samen met de triagisten en huisartsen van Medrie (Huisartsenorganisatie), de verpleegkundig centralisten van de Zorgcentrale Noord (Zorgadvies en monitoring op afstand) en de crisisdienst van Dimence (Geestelijke Gezondheidszorg). Daarnaast zijn ook de verpleging, verzorg en thuisbegeleidingsinstellingen Icare en Carinova actief betrokken.

Eenduidige triage, passende zorginzet
In het zorgcoördinatiecentrum wordt bij een inkomende zorgvraag beoordeeld wie het best de behandeling kan geven. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat een ambulance naar een oudere patiënt wordt gestuurd, terwijl juist de inzet van een wijkverpleegkundige een betere keuze was geweest, of andersom.
Door samen eenduidig te triëren maakt het niet meer uit waar de acute zorgvraag binnenkomt; samen kiezen we de best passende zorg voor de patiënt.

Bereikbaarheid zorgcoördinatiecentrum IJsselland
Op dit moment komen alle zorgvragen via 112 binnen op de meldkamer in Apeldoorn. Diverse partijen maken zich er hard voor dat zorgcoördinatie in de toekomst onder een eigen telefoonnummer bereikbaar is. Uiteindelijk is er dan dus één nummer voor levensbedreigende, spoedeisende zorgvragen (112) en één nummer voor zorgvragen die niet direct levensbedreigend zijn.

Filmpje ZCC IJsselland

 

 

Poster

Poster ZCC