Team Transculturele Psychiatrie

Op locatie van het asielzoekerscentrum Schalkhaar verzorgt Dimence intensieve psychiatrische diagnostiek en behandeling aan asielzoekers en vluchtelingen met vermoeden van psychiatrische problematiek. Deze behandeling wordt in eerste instantie geboden aan de doelgroep van de intensief begeleide opvang (IBO) van het COA. In de behandeling streven we naar het creëren van stabiliteit en herstel van de geestelijke gezondheid in de complexe situatie waarin deze asielzoekers en vluchtelingen zich bevinden, en het ter zake kundig adviseren van derden.

Sinds 2021 wordt tevens transculturele zorg geboden in een poliklinische setting aan een bredere doelgroep die te kampen heeft met migratie-gerelateerde problematiek. Het aanbod bestaat uit consultatie met een mogelijkheid tot (mede)behandeling. Dit aanbod zit in een ontwikkelstadium.

'We streven naar realisatie van competente cultuur sensitieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond in de complexe en existentieel onzekere levensfase van migratie en integratie in onze samenleving'

Het team werkt aan de Frieswijkerweg 2, 7433 RB Schalkhaar