Team De Brugstee Almelo

De focus van dit team ligt op het ondersteunen van mensen bij het maken van een persoonlijk profiel waarbij betekenisvolle hersteldoelen centraal staan. De drijfveer van de medewerkers binnen de Brugstee bestaat uit het hebben van aandacht voor de persoonlijke verhalen van de mensen die in behandeling zijn, om vervolgens samen te werken aan een hoopvol, gelukkig en zinvol bestaan.

Team De Brugstee Almelo bevindt zich op twee locaties: 

  • Brugstraat (doorkiesnummer 1)
  • Boddenstraat (doorkiesnummer 2)