Teams & Locaties

Refereermiddag 'bipolaire stoornissen en slaap'

We zijn blij weer een mooi programma te kunnen bieden! Deze middag hebben we twee externe sprekers: Rixt Riemersma, psychiater bij GGZ Drenthe, zal een presentatie verzorgen over slaap en chronobiologie bij de bipolaire stoornis. Odile Swagemakers, klinisch psycholoog bij PsyQ, zal de aanwezigen informeren over de inzet van cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) bij patiënten met een bipolaire stoornis. 

Verder zal Fennie Wiepkema, strateeg bij Thubble, een prikkelende inhoudelijke talk over de inzet van E Health bij slaapproblematiek geven. Thea Daggenvoorde, onderzoeker bij het SCBS Bipolaire Stoornissen, zal het artikelreferaat verzorgen.

Lees hier het programma en de toelichting en leerdoelen.

De middag is digitaal bij te wonen. Aanmelden kan door het formulier hiervoor in te vullen. Medewerkers van Dimence kunnen gratis deelnemen, externe professionals betalen € 25,- voor deelname.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en VSR.

Mijn vriendin heeft AUTISME

Céline Mollink van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is te zien in de documentaire 'Mijn vriendin heeft AUTISME'.

 

Klik hier voor de link naar de documentaire.

‘Verwarde persoon’ is niet direct psychiatrisch patiënt

De politie hanteert de definitie: iemand die gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of een ander in gevaar brengt en/of een bedreiging is voor de openbare orde en veiligheid waarbij een al dan niet tijdelijk oordeelsvermogen aanwezig is (Abraham en Nauta, 2014).

 Het betreft een groep mensen met diversiteit. Mensen met verschillende aandoeningen/beperkingen (psychiatrie, licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving) en/of problemen op verschillende levensgebieden (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren enzovoorts). Vaak gaat het om een combinatie van bovenstaande factoren.

 Helaas is het beeld ontstaan dat iedere verwarde persoon een psychiatrisch patiënt is. Terwijl dit slechts een klein deel van de groep beslaat. Een aantal belangrijke personen uit de ggz-wereld pleiten dan ook voor afschaffing van het containerbegrip ‘verwarde persoon’.

 Lees de complete beschouwing van Janine Bruinsma over ‘de verwarde persoon’. Hierin wordt ook de rol van de behandeling FACT omschreven. Dit artikel komt uit een eenmalig vakblad over de rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Fier
Janine Bruinsma werkt bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 'Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.'

Interview gendersensitieve gezondheidszorg

Patricia van Wijngaarden was op dinsdag 2 maart 2021 aanwezig bij de 5 uur show op SBS 6 voor een interview over gendersensitieve gezondheidszorg. Dit is een interview samen met een patiënte met ASS en Lilianne Ploumen.

Klik hier om het interview terug te kijken.

Helden zijn het

De dag van de eerste rTMS was ik niet veel waard; alle spanning die ik de afgelopen tijd opgebouwd had kwam eruit. Hoofdpijn, moe, onrustige gedachten, misselijk. ‘Hoe ga ik die zes weken overleven?’ bleef in mijn gedachten terugkomen.

Het UCP had aangegeven dat het verstandig was om iemand mee te nemen. Het liefst ga ik alleen naar afspraken en ben ik niet afhankelijk van anderen. Lekker op mijn eigen manier en eigen tempo. Stress haalt ook niet de beste eigenschappen in me naar boven.

Al zal niemand in deze situatie zeggen: ‘Zoek het zelf maar uit’, is er ergens in mijn hoofd een negatief stemmetje die zegt dat ik tot last ben. Toch werd ik overtuigd en vertrokken mijn man en ik op maandagochtend richting Groningen.

En wat was het fijn dat hij mee was! Hij die al die tijd naast mij staat. Van de 15 jaar samen loopt er 8 jaar die ongevraagde gast mee: de depressie. Dat vraagt een enorm lange adem. Geen volwaardige partner hebben, dromen uitstellen, niet toekomen om zelf te ontwikkelen: zomaar een greep uit wat gedachten die in me opkomen als ik aan deze periode denk. En dan heb ik nog niet eens benoemd dat het hele huishouden op hem neer kwam, hij naar veel dingen alleen moest gaan en ruimte voor zijn zorgen; niet vaak bij mij.

Ik kan me daar schuldig over voelen en verdrietig als ik eraan denk hoe moeilijk die periode voor hem geweest moet zijn. Toch ontwikkelden we ook een mooie overlevingsmodus, bleek morbide humor de manier om suïcidaliteit een plek te geven en probe(e)r(d)en we er het beste van te maken.

Maandagochtend. Samen vroeg op, samen meezingen met die favoriete cd, samen zoeken naar de juiste weg na een verkeerde afslag. En hij die mij geruststelt, mee luistert naar wat de psychiater zegt en zorgt dat ik me iets rustiger voel.

Maar ook toen ik ‘s middags uitgeteld in bed lag, zorgde hij voor mijn ontbijt voor de volgende ochtend. ‘s Avonds was het tijd voor hem om weer terug naar Deventer te rijden, de volgende dag ging zijn wekker om 06:00u, om te gaan werken in de zorg.

Helden zijn het, die naasten van ons.

Artikeldatum

Mental Health First Aid: wat je níet leert bij de padvinderij

Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje van een collega van Impluz. Er was een plekje voor mij bij een training van MHFA – Mental Health First Aid. Super! Ik ben misschien een uitzondering, dat weet ik verder niet, maar ik vind het dus leuk om te leren! Ik vind het leuk om een opleiding te doen die raakvlakken heeft met mijn werk, opleidingsachtergrond of eigen interesses. Zo heb ik o.a. een coachopleiding gedaan, een opleiding tot mediator en een jazzopleiding. Afgelopen vrijdag viel een grote envelop op de mat met daarin het cursusboek voor deze training. Snel uitgepakt en doorgebladerd. Mooi vormgegeven, veel kleur, plaatjes, duidelijke structuur: me like!

Voor ik bij Dimence begon, wist ik niet dat er een training MHFA bestond. Bij de padvinders heb ik ooit EHBO gedaan, dus dat fysieke komt (tot op zekere hoogte) wel goed. Ook heb ik als moeder van twee jongens inmiddels voldoende ervaring opgedaan in de praktijk.

Ik werk bij het Team Communicatie van stichting Dimence. Dat betekent in een lockdown-vrije tijd, dat ik op veel locaties rondloop en mensen tegenkom. Ook word ik regelmatig gebeld door patiënten of andere mensen met een ggz verleden of heden. Ik vind het belangrijk dat ik hen respectvol en helpend te woord kan staan. Bij de training MHFA leer je meer over psychische aandoeningen en hoe je om kunt gaan met mensen die psychische problemen ervaren of misschien in crisis verkeren.

Bij SamenStadshagen, een werkgroep van omwonenden en zorgprofessionals van de Eerdelaan, hoorde ik over MHFA. Meteen enthousiast! In deze tijd is het een blended training. Zelfstudie met digi-bijeenkomsten. Met als klap op de vuurpijl een toets. (Ik ben dus ook zo’n nerd die het leuk vindt om toetsen te maken. Sorry...) Ik heb de Start-knop inmiddels aangeklikt!

Ook benieuwd of de training MHFA iets voor jou is? Lees de komende weken mee met mijn ervaring.

Artikeldatum

Mental Health First Aid: Kump goed!

Een beetje gespannen zit ik klaar voor de eerste trainingsavond van Mental Health First Aid. Boek voor me, kladblok, pen, wat drinken. Kennelijk vind ik het ook een beetje spannend wanneer ik een nieuwe groep mensen voor het eerst digitaal ontmoet. Maar ik ben niet alleen, want collega Gerjan van de stadskliniek aan de Eerdelaan haakt ook aan. Dus Kump goed. Dat zeggen ze hier in de Achterhoek.

In voorbereiding op de eerste trainingsavond ben ik vast in het studieboek begonnen. Voor ik het wist was ik 120 bladzijden verder! Wat ontzettend boeiend! Man!

In het boek staan de meest voorkomende psychische stoornissen genoemd en deze worden uitgewerkt in herkenbare symptomen, mogelijke gevolgen en uiteraard hoe je het gesprek kunt aanknopen met iemand die deze stoornis(sen) misschien heeft. En hoe je mensen naar mogelijke hulp kunt helpen.

Wat ik eigenlijk ontdek nu ik het boek lees, is dat ik best een heel aantal mensen in mijn directe omgeving had of heb, die psychische stoornissen hebben of hadden. En dat ik hen door te luisteren en met hen te kijken naar de kleine stapjes die wel kunnen, geholpen heb richting hulp en herstel. Gewoon door er te zijn en te zien: hey, volgens mij het gaat (even) niet zo goed met jou! Klopt dat?

Dat stelt me wel gerust moet ik zeggen. Ik hoef geen nieuw trucje te leren. Ik mag gewoon mezelf zijn. Misschien werkt dat wel het beste. En hetzelfde geldt natuurlijk voor nieuwe groepen mensen ontmoeten. Gewoon jezelf zijn. Kump goed.

Artikeldatum

Mental Health First Aid: Zoomen in het halfdonker

’s Avonds via Zoom bij elkaar komen is heel anders dan overdag. Wist ik ook niet, want ik overleg meestal niet ’s avonds online met anderen. Het is vrij knus, omdat iedereen een beetje in het halfdonker zit. De groep MHFA cursisten bestaat uit een aantal vrijwilligers, een coach, een politieagent, Gerjan en ik. Een mooie mix! De trainer neemt ons mee door de verschillende aandoeningen en stoornissen en hun symptomen. Ze laat een aantal aansprekende filmpjes zien, zoals ‘Leven met de Zwarte Hond die depressie heet’.

Wat veel indruk maakt bij mij en de andere cursisten is het onderwerp psychose. We zien een filmpje van drie mensen, die alle drie ervaringen hebben met psychoses. En de impact daarvan op hun omgeving. Dat je als naaste herkent dat iemand niet in zijn of haar gewone doen is en dan actie moet ondernemen. Soms tegen de wil van die persoon in. Heftig hoor. En hoe ga je om met iemand die midden in een psychose zit en de wereld niet ziet zoals jij en ik. De training biedt gelukkig handvatten. Tip: Goed luisteren is het belangrijkste.

Het onderwerp ‘Problemen bij middelengebruik’ maakt interessante discussies los. Waarom vinden wij het als samenleving bijvoorbeeld heel normaal, dat we alcohol drinken. Terwijl dat zoveel psychische en medische problemen kan veroorzaken. Ik geef aan dat ik al jaren niet drink en dat ik toch iedere keer moet uitleggen waarom dat is! ‘Oh ja’, zegt de trainer, ‘waarom drink je niet dan?’ Hilariteit alom!! 😊 Daarentegen hoef ik nooit uit te leggen dat ik niet rook en geen drugs gebruik!

Wat zijn ervaringen en verhalen van mensen toch belangrijk in ons leven. Het verhaal van de drie mensen die psychoses hebben gehad, geven me gelijk een beeld bij hoe het geweest moet zijn. Net als de ervaring van de politieagent met iemand, die extreem verward gedrag op straat liet zien en het verhaal van een van de vrijwilligers, die aangeeft zelf ervaring te hebben met een aandoening. Het maakt deze training tot meer dan een opsomming van feiten uit een boek en een ‘How to..’. Want we hebben het over mensen en hun verhaal. Mensen in soms de moeilijkste periode in hun leven. Maar ook over elkaar en onze eigen verhalen, waar we in het halfdonker in Zoom naar luisteren en van leren.

Als afsluiter van dit blog wil ik jullie graag nog dit filmpje meegeven. Over voor-oordelen en wat dat doet met mensen.

Ook benieuwd of de training MHFA iets voor jou is? Bij de training MHFA leer je meer over psychische aandoeningen en hoe je om kunt gaan met mensen die psychische problemen ervaren of misschien in crisis verkeren. Lees de komende weken mee met mijn ervaring.

Artikeldatum

Oplossing voor betere behandeling SOLK

Veel therapeuten en artsen vinden het lastig om patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten te behandelen. Dit kan komen door een gebrek aan kennis, zegt ook Lineke Tak, psychiater bij Dimence. Daarom is dit handboek ontwikkeld. Het is geschreven door experts in de geneeskunde, psychologie, fysiotherapie en andere relevante vakgebieden. Op een heldere manier worden de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding bij SOLK beschreven. Hiermee laten deze experts zien dat er wel degelijk effectieve behandelmogelijkheden zijn. Lineke Tak heeft meegeschreven aan twee hoofdstukken.

Het handboek is te bestellen via Lannoo Campus.

Wat is SOLK?
SOLK is een afkorting en staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het gaat om lichamelijke klachten waar de huisarts of specialist na onderzoek geen verklaring voor gevonden heeft. De meest voorkomende lichamelijke klachten zonder duidelijke diagnose zijn: pijnklachten, bewegingsstoornissen, chronische vermoeidheid of buik- en darmklachten.

Naar schatting 50% van de mensen die in een ziekenhuis komen keren zonder diagnose huiswaarts. Een deel van hen wordt doorverwezen naar de SOLK-poli. Hier bekijkt een deskundige of er wellicht factoren zijn die de klacht verergeren of herstel in de weg staan. Bijvoorbeeld langdurige stress, leefgewoonten, overbelasting, langslepende conflicten of ernstige problemen op het werk.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Lees meer over SOLK.

Stigma op SOLK
Rondom SOLK hangt een zweem van onwetendheid. Niet alleen bij medici, maar ook bij de gewone burger. Veel mensen denken: ’Ik ben toch niet gek’, als ze door het ziekenhuis worden doorverwezen naar de SOLK-poli. Terwijl de oorzaak bij de meeste patiënten een combinatie van factoren is geweest. Het kan iedereen overkomen. ‘Mensen weten onvoldoende over SOLK waardoor er een beeld ontstaat dat het alleen een psychisch probleem is; dat beeld zullen wij altijd bestrijden’, zegt Lineke Tak.

SOLK-poli bij Dimence
Onze locatie Rielerenk, gevestigd naast het Deventer Ziekenhuis, heeft een SOLK-poli. Hier wordt continue gewerkt aan verbetering van de behandeling van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

NOLK congres voor professionals
Het NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) houdt op 29 september 2017 een landelijk congres over SOLK in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Kijk op de speciale website van NOLK.