Verwijzing

Nadat uw huisarts of medisch specialist besluit dat u verdere hulp nodig heeft, stuurt de huisarts of medisch specialist een verwijsbrief naar Dimence. De verwijsbrief wordt vervolgens gecontroleerd; is de aanvraag compleet en de probleemvraag duidelijk. Daarna worden vervolgstappen bepaald. Indien er onduidelijkheden zijn, wordt er contact opgenomen met u of uw verwijzer.

Als de verwijsbrief duidelijk en compleet is nodigen wij u uit voor een eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats, deels afhankelijk van uw problematiek, op de voor u dichtstbijzijnde locatie van Dimence. Wij doen altijd onze uiterste best om u uit te nodigen voor een eerste gesprek binnen twee weken na ontvangst van uw verwijsbrief.