Eerste gesprek

Als jij je meldt voor het eerste gesprek wordt er altijd gevraagd naar je identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en zorgpas. Dit voor het compleet maken van onze administratie.

Het eerste gesprek duurt ongeveer drie uur. En dat verdelen we in drie onderdelen:

  • Vooraf het eerste gesprek vragen wij je om thuis alvast een inschrijfformulier en een intakeformulier in te vullen. Ook het invullen van de ROM-vragenlijsten is van belang. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Deze vragenlijsten geven een beeld van jouw huidige klachten. Er kan aan je gevraagd worden om de vragenlijsten vooraf thuis via een beveiligde link op de computer in te vullen. Of om dit bij Dimence achter een computer in te vullen. Deze ROM-lijsten vul je tijdens een behandelingproces met regelmaat in.
  • Dan volgt het eerste gesprek (anderhalf uur) met een intaker. Het doel van dit gesprek is om jouw psychische klachten en het effect daarvan op je dagelijks functioneren uitgebreider te bespreken. Na dit gesprek heb je een korte pauze.
  • Vervolgens krijg je een aanvullend onderzoek/adviesgesprek met diezelfde intaker en een regiebehandelaar samen. Het streven is om tot een (voorlopige) diagnose en een behandeladvies te komen.