Eerste gesprek

Als u zich meldt voor het eerste gesprek wordt altijd gevraagd naar uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en zorgpas. Dit voor het compleet maken van onze administratie. Het eerste gesprek duurt ongeveer drie uur en verdelen we onder in drie onderdelen:

  • Het eerste gesprek begint met het invullen van een ROM-vragenlijst. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en is een vragenlijst waarmee we kunnen zien hoe het met u gaat. Met behulp van de vragenlijst gaan wij na welke psychische problemen er zijn en welke invloed de klachten hebben in uw dagelijks leven.
  • Daarna volgt een gesprek met de behandelaar. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de ROM-vragenlijst met u besproken.
  • Tot slot volgt een tweede gesprek, wat we ook wel het adviesgesprek noemen, waar de behandelaar samen met de hoofdbehandelaar bij aanwezig is. Tijdens dit gesprek wordt met u besproken wat uw voorlopige diagnose is en welk behandelaanbod daarbij passend is.