Behandeling

De juiste behandeling is voor u vastgesteld door de hoofdbehandelaar en we kunnen spoedig starten met het verlenen van de juiste zorg. Door wachttijden kan het soms even duren voordat uw behandeling begint. De precieze wachttijden van een behandeling kunt u hier vinden.

Tijdens de behandeling wordt er altijd gekeken of de beste zorg nog voor u geboden wordt. Als blijkt dat bijvoorbeeld meer of minder behandelingen noodzakelijk zijn, kunnen wij dit bijstellen. Om te toetsen of uw klachten minder worden en de kwaliteit van leven beter wordt gedurende de behandeling, vragen wij u om de ROM-vragenlijst op verschillende momenten in te vullen. Door de antwoorden van de verschillende meetmomenten naast elkaar te leggen kunnen wij zien of het beter met u gaat en als het nodig is kunnen wij op tijd bijsturen. Na het invullen van de ROM-vragenlijst heeft u altijd een gesprek met uw behandelaar.

Aan het einde van de behandeling volgt er een eindgesprek waarin we verschillende dingen met u zullen bespreken; heeft de behandeling gewerkt, zijn de doelen gehaald en welke eventuele nazorg kunnen wij verlenen.