Patiëntenpanel

Als specialistisch centrum willen we ons blijven ontwikkelen en goede patiëntenzorg bieden. Dit kunnen we alleen als patiënten en naasten ook zelf mee kunnen denken en adviseren. Daarom hebben we een patiëntenpanel opgericht. Het patiëntenpanel bestaat uit leden die in behandeling zijn of al enige tijd zijn uitbehandeld binnen ons centrum.

Bijeenkomsten
We komen vier keer per jaar samen, zowel op locatie Rielerenk (reiskostenvergoeding) als online (deelname via Teams).
Het panel adviseert en denkt mee over zaken die ingebracht worden door henzelf, naasten en professionals die verbonden zijn aan het specialistisch centrum voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Dit kan gaan over:

  • informatieverstrekking,
  • het behandelaanbod,
  • hoe naasten te betrekken.
  • vanuit patiëntperspectief meedenken over innovaties en wetenschappelijk onderzoek.

Ook levert het panel een bijdrage aan de tweejaarlijkse regionale bijeenkomsten waar professionals samenkomen om de zorgketen voor patiënten met ALK te verbeteren.

Opbrengst
Tot nu toe heeft het panel o.a. bijgedragen aan:
- verbeteren van het werkproces van intake tot afsluiting
- realiseren van een naastenbijeenkomst
- realiseren van een patiëntenfolder
- verbeteren van het nazorgtraject.

Meerwaarde
Naast dat het centrum veel heeft aan de adviezen, ideeën en feedback, is het ook waardevol gebleken voor de deelnemers zelf:
"Deelname aan het panel gaf me een gevoel er toe te doen." - lid van het patiëntenpanel
'Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van het patiëntenpanel ging ik actief meedenken om de zorg voor ALK te verbeteren." - lid van het patiëntenpanel

Nieuwe leden zijn welkom!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor het patiëntenpanel. Heb je interesse, stuur dan een mail naar SCS&S@dimence.nl. Je kunt ook een keer een bijeenkomst bijwonen om te onderzoeken of het iets voor je is. 
 

patiëntenpanel Alkura