Onderzoek, innovatie en kennisdeling

Omdat SOLK en somatisch-symptoomstoornissen veel voorkomen vinden we het belangrijk om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Daarom delen we graag onze kennis met zorgprofessionals uit verschillende disciplines. We zijn beschikbaar voor consultatie en scholing. Diverse teamleden schrijven geregeld een bijdrage voor www.SOLK.nl .

We voeren daarnaast wetenschappelijk onderzoek uit en dragen hier aan bij. Ons doel is te ontdekken waar iedere patiënt het beste op zijn plek is en welke factoren behandelsucces voorspellen. Hoogleraar prof. dr. Judith Rosmalen is als onderzoeker verbonden aan ons centrum. Zij is gespecialiseerd in SOLK en somatisch-symptoomstoornissen. Daarnaast is zij immunoloog en epidemioloog. Ze is de projectleider van Grip op klachten, een online hulpmiddel voor patiënten met onbegrepen klachten en hun behandelaren.

logo keurmerk topggz Per 8 december 2020 is aan ons het TOPGGz-keurmerk toegekend.

Publicaties

Boekhoofdstukken:

Olde Hartman T, Tak L. Hoofdstuk 11: De patiënt met ernstige SOLK. In: De dokter en de patiënt met psychische problemen (2019). van der Horst H, van Os J (redactie). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Tak L, Rosmalen J. Hoofdstuk 16: Somatisch-symptoomstoornissen. In: Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen (2019). van Amelsvoort e.a. (redactie). Boom, Amsterdam.

Tak L, Luyckx J. Hoofdstuk 18.6: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). In: Leerboek Acute Geneeskunde (2018). Van Vugt A, Gaakeer M, Henny W, Kaasjager H, Motz C, Tan E, Wulterkens Th (redactie). Bohn Stafleu van Loghum, Houten. 

Tak L, Spiertz L. Hoofdstuk 10: Somatisch-symptoomstoornis met comorbide stoornissen. In: Comorbiditeit van psychische stoornissen. (2018). Spinhoven P, Bockting C, Ruhe E, Spijker J (redactie). Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht.

Tak L. Hoofdstuk 16: Moeilijk gedrag en beladen interacties. In: Handboek Psychiatrie in het Ziekenhuis (2018). Honig A, Lijmer J, Verwey B, van Waarde J (redactie). Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht.

Tak L, van Geelen S. Hoofdstuk 2: Kenmerken en voorkomen. In: Handboek Behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (2017). Spaans J, van der Horst H, Rosmalen J, van Rood Y, Visser S (redactie). LannooCampus, Tielt.

Tak L, van Rood Y, Spaans J. Hoofdstuk 11: Educatie. In: Handboek Behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (2017). Spaans J, van der Horst H, Rosmalen J, van Rood Y, Visser S (redactie). LannooCampus, Tielt.

De Graeff B, Tak L. Hoofdstuk 25: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. In: Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop: een integrale medische en psychologische visie (2016). Staal W, Vorstman J, van der Gaag RJ. Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht.

Artikelen:

Tak L, Ludden E. De behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) volgens het gevolgenmodel. Physios: praktijkgerichte nascholing over fysiotherapie, editie 2, 2018.

Van Geelen S, Tak L. Stem of stempel: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. ZKM (ZelfKennisMethode) magazine, maart 2016.  

Tak L, Spaans J, Rood Y. Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang. Medisch Contact, 2016, 36, 22-25.

Wetenschappelijke publicaties:

The European Training Network ETUDE (Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe): a new research and training program of the EURONET-SOMA network recruiting 15 early stage researchers. Rosmalen JGM, Burton C, Carson A, Cosci F, Frostholm L, Lehnen N, Olde Hartman TC, Rask CU, Rymaszewska J, Stone J, Tak LM, Witthöft M, Löwe B.J Psychosom Res. 2021 Feb;141:110345. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.110345

van Krugten FCW,, van der Feltz-Cornelis CM, Boeschoten MA, van Broeckhuysen-Kloth SAM, van Eck van der Sluijs JF, van Ee E, van Es SM, Schoorl M, Tak LM, Brouwer WBF, Hakkaart-van Roijen L. Development and Psychometric Evaluation of the Transdiagnostic Decision Tool: Matched Care for Patients with a Mental Disorder in Need of Highly Specialized Care. BJPsych Open, 2020, 6, e93, 1–7.

Tak LM, Roza SJ. Commentaar: Functioneel-neurologisch-symptoomstoornis anno 2020: échte klachten voor neurologie en psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2020;62(7):528-529.

Tak LM. Redactioneel: De tijd is rijp voor inclusieve specialistische psychiatrie bij ‘complexe’ problematiek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2020;62(4):244-246.

Rosmalen JGM, van Gils A, Acevedo Mesa MA, Schoevers RA, Monden R, Hanssen DJC. Development of Grip self-help: An online patient-tailored self-help intervention for functional somatic symptoms in primary care. Internet interv. 2019 Nov 28; 19: 100297.

van der Vaart R, Worm-Smeitink M, Bos Y, Wensing M, Evers A, Knoop H. Implementing guided ICBT for chronic pain and fatigue: A qualitative evaluation among therapists and managers. Internet Interv. 2019 Oct 31;18:100290.

Worm-Smeitink M, van Dam A, van Es S, van der Vaart R, Evers A, Wensing M, Knoop H. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Fatigue Syndrome Integrated in Routine Clinical Care: Implementation Study. J Med Internet Res. 2019 Oct 10;21(10):e14037.

Worm-Smeitink M, Janse A, van Dam A, Evers A, van der Vaart R, Wensing M, Knoop H. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in Stepped Care for Chronic Fatigue Syndrome: Randomized Noninferiority Trial. J Med Internet Res. 2019 Mar 14;21(3):e11276.

Aan de Stegge BM, Tak LM, Rosmalen JGM, Oude Voshaar RC. Death anxiety and its association with hypochondriasis and medically unexplained symptoms: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 2018, 115, 58-65.

Janssens K, Houtveen K, Tak LM, Bonvanie IJ, Scholtalbers A, Gils van A, Geenen R, Rosmalen JGM. Encompassing overview of perpetuating factors of functional somatic symptoms. General Hospital Psychiatry 2017, 44, 51-60.

Eikelboom E, Tak LM, Roest AM, Rosmalen JGM. A meta-analysis of the percentage misdiagnoses in medically unexplained symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 2016, 88, 60-7.

Onderzoek:

Vanaf februari 2019 loopt er een multicenter onderzoek 'Voorspellers van behandelresultaat bij multidisciplinaire behandeling van somatisch-symptoomstoornissen' geïnitieerd door ons centrum. Naast ons centrum nemen twee andere TOPGGz centra en twee academische centra deel. Patiënten in behandeling bij ons centrum zullen gevraagd worden tijdens de diagnostiek digitaal nog extra vragenlijsten in te vullen. De analyses zullen in 2021 plaatsvinden. 

In 2021 wordt gestart met een aanvullend onderzoek, waarbij kenmerken van patiënten in multidisciplinaire behandeling in de ggz wegens somatisch-symptoomstoornis worden vergeleken met patiënten in multidisciplinaire behandeling voor aanhoudende lichamelijke klachten in de revalidatiesetting. 

Tip: Kijk op https://www.dimencegroep.nl/onderzoek voor actueel onderzoek door medewerkers van de Dimence Groep. Je kunt hier zoeken op auteur of onderwerp.