Informatie voor cliënten

Intake

Als je bent doorverwezen naar ons specialistisch centrum, volgt een intakefase. We onderzoeken niet de medische verklaring van de klachten en doen dus niet opnieuw medisch onderzoek. We onderzoeken wat ervoor zorgt dat jouw lichamelijke klachten niet overgaan. Dit zijn vaak de gevolgen die de klachten hebben. Samen maken we een gepersonaliseerd ‘gevolgenmodel’. Aan de hand daarvan bekijken we of behandeling van de klachten nodig en mogelijk is. Ook bekijken we wie deze behandeling het beste kan doen.

Behandeling

Als de behandeling bij het Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen plaats vindt, zijn er meerdere behandelmogelijkheden. Aan de hand van het gepersonaliseerde gevolgenmodel wordt beoordeeld welke behandelvorm(en) nodig is(/zijn):

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) volgens het gevolgenmodel
 • Lichaamsgerichte EMDR
 • Lichaamsmentaliserende psychotherapie
 • Schematherapie
 • Psychomotore therapie (PMT)
 • Fysiotherapie
 • Hypnotherapie
 • Katalepsie-inductie (voor meer informatie hierover kun je dit filmpje bekijken)
 • Farmacotherapie
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Systeemtherapie
 • Verpleegkundige interventies vanuit positieve psychologie
 • Blended e-mental health

Voor meer informatie over specifieke behandelvormen: zie www.onbegrepenklachten.info.

Het is mogelijk dat de behandeling ergens anders uitgevoerd wordt, of dat het een gezamenlijke behandeling wordt.