Ambulante behandeling

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) kan poliklinisch mee behandelen, indien er specifieke behandelvragen zijn. Aangezien het hierbij altijd gaat om mee behandelen in een al lopende behandeling, wordt geadviseerd om zowel voor cliënten die al bij Dimence in behandeling zijn als voor cliënten die bij andere instellingen in behandeling zijn, om eerst telefonisch contact op te nemen om te overleggen over de mogelijkheid hiertoe.
Dit kan bij het team Behandeling, Advies, Consultaties en Second opinion (BACS) dat cliënten en behandelaren hoogspecialistische zorg biedt middels diagnostiek, consultatie, second opinion, advies en co-behandeling in de regio Deventer en Zwolle.
Voor vragen hieromtrent kun je contact opnemen met secretariaat-scos-BACS@dimence.nl , 
0570-639656 of 038-4692665.

LOGO Team BACSTOPGGZ keurmerk