Aanmeldinformatie voor patiënten

Aanmelden
In overleg met uw behandelaar of uw huisarts kunt u naar ons worden verwezen. Voor informatie over wat kan worden aangeboden bij het SCOS en de Specialistische klinische afdelingen zoals second opinions, ambulante en/of klinische behandeling, kunt u het best de informatie over het specifieke aanbod lezen. Voor aanmelding bij het SCOS en de specialistische klinische afdelingen vragen wij of het aanmeldformulier kan worden ingevuld samen met uw behandelaar of uw huisarts en opgestuurd. Voor informatie over de aanmeldprocedure kunt u hier klikken.

Eerste gesprek
Na aanmelding wordt u schriftelijk uitgenodigd. Als u de uitnodiging krijgt voor het eerste gesprek is het belangrijk om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) én een geldig bewijs van uw zorgverzekeraar (verzekeringspas) mee te nemen. Na het eerste gesprek wordt in overleg met u besproken hoe de verdere behandeling er uit komt te zien.

Geen mogelijkheid tot aanmelding voor Herstelgerichte Behandeling Autisme (voorheen OPW/Wonen):
Voor Herstelgerichte Behandeling Autisme kan helaas niet aangemeld worden. Het aantal aangemelde cliënten is zo groot dat de wachttijd voor start van de behandeling van nieuwe cliënten inmiddels tussen de 1 en 1,5 jaar ligt. Dit vinden wij onaanvaardbaar voor cliënten en onwerkbaar voor ons. We beseffen dat niet kunnen aanmelden een enorme tegenslag is voor cliënten, die graag hun problemen willen aanpakken met hulp van ons. Er zijn in Nederland onvoldoende passende voorzieningen voor mensen met autisme en ernstige bijkomende problematiek. Wij brengen dit knelpunt onder de aandacht van beleidsmakers en instanties die gaan over verdeling van schaarse middelen. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme (voorheen MC/HC):
Let op: Op 13-07-2020 starten we met een pilot voor een nieuwe wijze van aanmeldingen voor de afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA), die past bij de behandelfilosofie en afwijkt van die van de andere afdelingen van het SCOS. Deze pilot duurt tot en met december 2020. Hierna zal de nieuwe aanmeldprocedure worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Langdurige Behandeling Autisme (voorheen Workhome):
Momenteel is het niet mogelijk om patiënten aan te melden voor Langdurige Behandeling Autisme omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website.

Heeft u een vraag over deze voorzieningen, dan kunt u dit mailen naar secretariaat-cos-kliniek@dimence.nl.