Aanmelden bij Specialistisch Centrum ALK

Voor consultatie, advies en/of co-behandeling is het mogelijk je patiënt aan te melden bij het Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

Interne verwijzer

Ben je werkzaam binnen Dimence, dan bieden we bij ALK laagdrempelige consultaties. Dit betekent dat je als zorgprofessional van een ander team van Dimence, ons kunt benaderen met vragen over diagnostiek en/of co-behandeling. Dit gebeurt bij voorkeur via het secretariaat (0570-639241 of scs&s@dimence.nl ).

In de meeste gevallen kun je na consultatie zelf weer verder. In enkele gevallen zal consultatie leiden tot een kortdurend supervisie-traject (waarbij je zelf de diagnostiek en of behandeling uitvoert onder supervisie van een teamlid van ALK) of co-behandeling. Soms is het wenselijk om een patiënt uitgebreid te zien alvorens een advies te kunnen geven (second opinion). Slechts in uitzonderlijke gevallen leidt het consult tot volledige overname van de behandeling.

Je kunt ons ook direct benaderen om mee te behandelen bij patiënten die al binnen Dimence in zorg zijn (co-behandeling). Indien dit overwogen wordt, is het raadzaam eerst contact op te nemen met het secretariaat (0570-639241 of scs&s@dimence.nl )

Wil je direct een aanmelding doen voor interne consultatie, dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier:

 Aanmeldformulier interne verwijzer 

 Bijgevoegde figuur geeft een overzicht van de opties.

consultatie interne verwijzers

 

Externe verwijzer

Wij zijn ook beschikbaar voor zorgprofessionals buiten Dimence met vragen over diagnostiek en/of behandeling rondom ALK, Somatisch-Symptoomstoornis en/of een Functioneel Neurologisch-Symptoomstoornis (FNS). Patiënten kunnen dan worden aangemeld voor een Second Opinion. Bij een Second Opinion bieden we een geïndividualiseerd traject bestaande uit dossierstudie en drie tot vier gesprekken met de patiënt. Daarna volgt een adviesgesprek met patiënt en indien gewenst met de verwijzer, waarin de conclusies worden besproken. Het advies betreft primair een beantwoording van de vraagstelling en een (behandel)advies voor de huidige behandelaren en/of behandeling in eigen regio van patiënt. Slechts in uitzonderlijke gevallen leidt het consult tot co-behandeling of volledige overname van behandeling.
Wil je je patiënt aanmelden voor een Second Opinion, dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier voor externe verwijzer.

Daarnaast kunnen patiënten worden aangemeld voor behandeling binnen ons team. Gebruik hiervoor ook het aanmeldformulier voor externe verwijzer. 

 Aanmeldformulier externe verwijzer 

Wanneer voor de klachten eerdere behandelingen zijn geweest bij andere instanties/hulpverleners, vragen wij om deze informatie mee te sturen bij de aanmelding. Ook ontvangen wij graag de correspondentie van bezochte medisch specialisten in zoverre relevant voor de hulpvraag.

 consultatie externe verwijzer

Siilo dé App voor onderlinge consultatie en advies ALK in regio Deventer

 TApp beeld Siiloip voor behandelaren! Overweeg om je aan te melden bij Siilo.
  Dit is een beveiligde App op je telefoon voor onderlinge consultatie en advies
  over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) in de regio Deventer.