SCBS Bipolaire Stoornissen

Laatste tweets

Welkom bij het SCBS

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is één van de TOPGGz erkende centra van Dimence. Het centrum levert hoogspecialistische ggz op het gebied van de bipolaire stoornis. Het centrum biedt behandeling, consultatie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de basis ggz en specialistische ggz.

Heb je psychische problemen en een kinderwens of ben je zwanger? Dan kun je terecht bij Dimence Psychiatrie en Zwangerschap.

Wetenschappelijk onderzoek

Het SCBS stelt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het leveren van een bijdrage aan de verbetering van diagnostiek en behandeling als een van haar primaire doelen. Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen, zie de items hieronder. Tevens participeert het centrum in externe onderzoeken.

Innovatie

Sinds de start in 2010 heeft het SCBS verschillende innovaties in de zorg rondom de bipolaire stoornis doorgevoerd. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verbetert het SCBS de kwaliteit van de aangeboden zorg. Bekijk hieronder twee uitgelichte innovaties van ons centrum. Of lees verder over andere innovaties via de link.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het SCBS. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda binnen het SCBS.

Een vast onderdeel van de deskundigheidsbevordering zijn de refereermiddagen die elk kwartaal georganiseerd worden. Elke refereermiddag heeft een thema gelieerd aan de bipolaire stoornis.

Aanmelden voor de refereermiddagen kan hier.