Scholing

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het SCBS. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda binnen het SCBS.

Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s. Jaarlijks is er een bijdrage vanuit het SCBS aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt. Tevens is de cursus 'Psychiatrie en Zwangerschap' een terugkerende scholing georganiseerd door het SCBS.

Overige activiteiten

Het SCBS organiseert eens in de 2 jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGZ. In 2014 vond het symposium 'De patiënt en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'. In 2019 werd een middagsymposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anja Stevens, psychiater en hoofd van het SCBS.

Agenda

17 september 2020 - refereermiddag 'bipolaire stoornissen en trauma' 
15 december 2020 - refereermiddag
 

Refereermiddagen

Een van de kerntaken van het SCBS is het bevorderen van deskundigheid. In de afgelopen jaren heeft het centrum verschillende vormen om kennis uit te wisselen opgezet, hiervan zijn de refereermiddagen onderdeel. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte welkom om een refereermiddag te bezoeken. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Het centrum organiseert vier keer per jaar een refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. Zo worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor onderzoeken en innovaties die opgezet gaan worden. Nieuw verworven kennis wordt gedeeld door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en worden belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen belicht. De deelnemers worden verder elke bijeenkomst uitgenodigd casuïstiek in te brengen.

Terugblik symposium 'Stabiel en dan?'

Op 2 november organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen het symposium 'Stabiel en dan?' in Deventer. Het symposium werd bezocht door professionals, patiënten en naastbetrokkenen.

Logo symposium 'Stabiel en dan?'

Het SCBS Bipolaire Stoornissen kijkt met trots terug op dit geslaagde symposium!

Josien Gerritsen, redacteur van Plusminus, het magazine van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, schreef een verslag van het symposium.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie