Over SCBS Bipolaire Stoornissen

Het netwerk Dimence Bipolair, waar het SCBS Bipolaire Stoornissen onderdeel van is, biedt derdelijns zorg op het gebied van de bipolaire stoornis. Het netwerk biedt behandeling, consulta­tie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de eerste of tweede lijn. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor innovaties, wetenschappelijk onder­zoek en bieden we deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding) aan.

Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het netwerk. Groepen patiënten met een eigen, onderscheidende zorgvraag worden op een passende manier benaderd. Dit heeft onder andere geleid tot het ontstaan van een programma speciaal voor adolescenten. Het netwerk verricht tweede- en (potentiële) derdelijnszorg. Daarnaast biedt het netwerk consultatie voor interne en externe partners.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair, vormt samen met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en het SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) de divisie Topreferente GGz binnen stichting Dimence. Stichting Dimence is onderdeel van de Dimence Groep.

Missie en visie

Missie netwerk Dimence Bipolair
We bieden hoogspecialistische zorg aan mensen met een bipolaire stoornis en verbeteren deze zorg door onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. Dit doen wij samen met onze patiënten, hun naastbetrokkenen en onze netwerkpartners.

Visie netwerk Dimence Bipolair
We gaan voor een volledig leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis.

Medewerkers SCBS Bipolaire Stoornissen

Bart Geerling, verpleegkundig specialist GGZ, hoofd netwerk Dimence Bipolair
Peter Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en senior onderzoeker
Sanne Hendriks, psychiater
Just Wernand, psychiater
Hanneke Verboom, verpleegkundig specialist GGZ
Marjanne Lamberts, GZ-psycholoog
Jos Boer, VS GGZ i.o.
José van der Kooij, verpleegkundig specialist GGZ
Renate Zeilstra, teamsecretaresse
Jolanda Nieuwenhuis, teamsecretaresse
Thea Daggenvoorde, onderzoeker
Anja Stevens, onderzoeker
Silvio van den Heuvel, onderzoeker
Willem Nolen, emeritus hoogleraar en adviseur
Tanja Dijk, teamleider bedrijfsvoering/stafmedewerker

Netwerk Dimence Bipolair

Het SCBS is onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair van stichting Dimence. Dit interne netwerk bestaat uit een nauwe samenwerking met de medewerkers uit de drie regio’s van Dimence (Deventer, Zwolle en Almelo). Deze medewerkers, werkzaam in teams met de bipolaire stoornis als aandachtsgebied, leveren een onmisbare en enthousiaste bijdrage aan het netwerk. De samenwerking binnen dit netwerk is één van de belangrijkste uitgangspunten van het SCBS Bipolaire Stoornissen. Ook extern wordt er zowel nationaal als internationaal samengewerkt en zijn medewerkers van Dimence Bipolair actief betrokken bij verschillende netwerken.

 

TOPGGz

TOPGGz keurmerk
Het SCBS Bipolaire Stoornissen is sinds december 2012 een TOPGGz afdeling. Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding bieden. In 2016 heeft het bestuur van TOPGGz het SCBS Bipolaire Stoornissen het keurmerk opnieuw toegekend. Tijdens het jubileumcongres 'Wissel-werking' van TOPGGz op 8 maart 2017 nam Peter Goossens het keurmerk in ontvangst!

Ontvangst TOPGGz keurmerkOntvangst TOPGGz keurmerk door Peter Goossens   TOPGGz keurmerk

In 2020 is het netwerk Dimence Bipolair, waar het SCBS Bipolaire Stoornissen onderdeel van is, opnieuw TOPGGz erkend!

De zeer gespecialiseerde zorg is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Lees hier meer over Stichting Topklinische GGZ en het TOPGGz keurmerk.

Voor wie

Netwerk Dimence Bipolair
Het netwerk biedt ondersteuning voor verschillende groepen mensen die in aanraking komen met de bipolaire stoornis. Patiënten, verwijzers, hulpverleners van Dimence, naastbetrokkenen en onderzoekers kunnen bij het centrum terecht. Het netwerk is gespecialiseerd in patiënten met een (mogelijke) complexe bipolaire stoornis. Het netwerk is er voor jongeren, volwassenen en ouderen.

 

Jaarverslagen, publicaties en boeken

Bekijk hieronder de jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en uitgebrachte boeken van het netwerk Dimence Bipolair en haar medewerkers.