Innovatie

Sinds de start van het centrum in 2010 heeft het SCBS Bipolaire Stoornissen verschillende innovaties in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten doorgevoerd. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verbetert het SCBS Bipolaire Stoornissen de kwaliteit van de aangeboden zorg. 

Filminterventie 'de mens achter de ziekte'

Voor de filminterventie, die onder leiding van Peter Goossens, verpleegkundig specialist en senior onderzoeker, is ontwikkeld, worden patiënten gevraagd tijdens een stabiele periode een filmpje te (laten) maken. In dit filmpje stellen ze zichzelf voor en vertellen ze wat hun interesses zijn etc. De bedoeling is dat zij dit filmpje, wanneer een opname nodig is, kunnen laten zien aan de medewerkers op de opnameafdeling zodat deze professionals zich een beter beeld kunnen vormen van de mens achter de ziekte en diens waarden en wensen. De professionals op de opnameafdeling kennen vaak alleen het beeld van iemand die erg ziek wordt opgenomen.

Voor dit project is een subsidie toegezegd door zorgverzekeraar ENO.

Informatie filminterventie 'de mens achter de ziekte'

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie

Mondzorg bij psychofarmacagebruik

Het project ‘mondzorg bij psychofarmacagebruik' is in 2018 afgerond. Er is een E-module beschikbaar via Minddistrict voor patiënten en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een e-learning voor professionals in de GGZ en tandartsen. Het doel van het project was om meer aandacht te vragen voor de bijzondere tandheelkundige zorg die er nodig is wanneer patiënten langdurig psychofarmaca gebruiken en welke gebitsverzorging daarbij nodig is. Goede voorlichting aan patiënten is van essentieel belang.
Door het ontwikkelen van een e-learning kunnen professionals in de GGZ en tandartsen op dit specifieke aandachtgebied geschoold worden en patiënten geïnformeerd over de mogelijke bijwerkingen van het langdurig gebruik van psychofarmaca op hun gebit en krijgen zij advies ten aanzien van mondzorg.

Het project 'mondzorg bij psychofarmacagebruik', onder leiding van Anja Stevens, psychiater en senior onderzoeker, is een samenwerking tussen het SCBS Bipolaire Stoornissen en tandarts Landman van tandartsenpraktijk de Watersnip in Deventer.
Ook voor dit project werd een subsidie toegezegd door zorgverzekeraar ENO.

Andere innovaties vanuit het SCBS

Lees meer over andere innovaties vanuit het SCBS.