Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Bij Dimence Alkura richten we ons op de zorg voor mensen met:

 • ernstige aanhoudende lichamelijke klachten (ALK),
 • somatisch-symptoom- en verwante stoornissen en
 • functioneel neurologische stoornissen (FNS)
  samen met naastbetrokkenen én professionele hulpverleners. 

Onze taken zijn:

 • Consultatie, diagnostiek, second-opinion en (co-)behandeling bij mensen met ernstige ALK, een somatisch-symptoomstoornis of een functioneel neurologische stoornis (FNS). We richten ons daarbij op de doelgroep die hoogspecialistische zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ernstige bijkomende problemen of die eerdere behandeling in de ggz of revalidatiesetting voor de lichamelijke klachten heeft gehad met onvoldoende positief effect. Beoordeel met onze decision tool of hoogspecialistische zorg nodig is.
 • Het verbeteren van de zorg voor deze doelgroep door kennisdeling, innovatie en onderzoek en door bij te dragen aan het verbeteren van regionale netwerken en ketenzorg.

Alkura Samen Visie Op Zorg

Onze visie op ALK, somatisch-symptoomstoornissen & FNS:

We bekijken lichamelijke klachten vanuit het biopsychosociale model. Als aanhoudende lichamelijke klachten niet of niet volledig somatisch kunnen worden verklaard, betekent dit niet automatisch dat ze 'dus psychisch' zijn. We vinden het belangrijk deze visie uit te dragen, omdat mensen er nog te vaak vanuit gaan dat klachten lichamelijk óf geestelijk verklaard kunnen worden. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door ze van elkaar te scheiden kunnen patiënten tussen wal en schip vallen van psychiatrie en medische zorg. We richten ons in de behandeling vooral op de herstelbelemmerende gevolgen van de aanhoudende klachten.

We werken volgens de Multidisciplinaire richtlijn SOLK en somatoforme stoornissen (2010) en Zorgstandaard SOLK (2018) en Zorgstandaard Conversiestoornissen (2017).

Ons patiëntenpanel:

We willen ons blijven ontwikkelen om zo goed mogelijke patiëntenzorg te bieden. Daarom hebben we een patiëntenpanel opgericht. Klik hier voor de flyer.
Het patiëntenpanel bestaat uit leden die nog in of al enige tijd uit behandeling zijn. We komen vier keer per jaar samen. Het panel adviseert en denkt mee over zaken die ingebracht worden door de patiënten en de professionals verbonden aan het specialistisch centrum. Dit kan gaan over:

 • informatieverstrekking,
 • het behandelaanbod,
 • hoe naasten te betrekken.
 • vanuit patiëntperspectief meedenken over innovaties en wetenschappelijk onderzoek.

Ook levert het panel een bijdrage aan regionale bijeenkomsten waar professionals samenkomen om de zorgketen voor mensen met ALK te verbeteren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor het patiëntenpanel. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar alkura@dimence.nl. Je kunt ook een keer een bijeenkomst bijwonen om te onderzoeken of het iets voor je is. 

Patiëntenpanel Alkura