Wat is verslavingspsychiatrie?

Bij verslavingspsychiatrie werken we aan problematiek waarbij er sprake is van een psychisch probleem én een verslaving. Een psychisch probleem kan namelijk een verslaving tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld, u bent angstig en drinkt een borrel om uzelf moed in te drinken. Andersom kan een verslaving leiden tot een psychisch probleem. U rookt bijvoorbeeld veel cannabis en wordt daardoor somber of krijgt een psychose. Zo komt u in een vicieuze cirkel waarbij uw psychische problemen en het middelengebruik elkaar in stand houden. De kans bestaat zelfs dat u steeds verder in de problemen komt. Na een tijdje is vaak ook niet meer te herleiden welk probleem er eerst was. Deze soms ingewikkelde combinatie van een psychisch probleem en een verslaving noemen we een dubbele diagnose. Deze dubbele problematiek is goed te behandelen en vraagt om een specialistische aanpak van de afdeling verslavingspsychiatrie.

Bij Dimence proberen we niet alleen grip op de verslaving te krijgen maar ook uw psychische problemen aan te pakken. Denk aan klachten als gevoelens van somberheid, concentratieproblemen of gedragsproblemen. Alle soorten psychische problemen kunnen voorkomen, bijvoorbeeld ADHD, psychoses, angststoornissen of PTSS (posttraumatische stressstoornis).

Wij behandelen jongeren en volwassenen voor verslaving aan:

  • drugsverslaving (cannabis, ghb, heroïne, cocaïne, amfetaminen, designerdrugs ect.)
  • alcoholverslaving
  • medicijnverslaving (bijvoorbeeld slaapmiddelen of morfine)
  • gokverslaving
  • seksverslaving
  • gameverslaving of computerverslaving

Wat zijn de symptomen van een verslaving?

Onder verslavingspsychiatrie verstaan we dus een verslaving gecombineerd met een psychisch probleem. In de meeste gevallen zijn er verschillende symptomen voor uw problematiek. Een verslaving ontstaat nooit van de één op de andere dag. Het is een geleidelijk proces. Een verslaving kan een langdurig en vaak chronisch probleem worden. Hoe eerder de behandeling start, hoe makkelijker het te behandelen is.

Er is meestal sprake van verslaving als u:

  • het moeilijk vindt om het gebruik van het middel te beheersen
  • steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken
  • weinig plezier meer heeft in andere dingen
  • doorgaat met het gebruik ondanks de negatieve gevolgen