Heeft u psychische problemen en bent u zwanger? Of heeft u een kinderwens? Dan komen er waarschijnlijk een hoop vragen op u af. Hoe zit het met mijn medicatie? Of moet ik wel zwanger worden? Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en baby. Maar als u psychische problemen heeft, kunnen de risico's groter zijn. Goede voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap en de bevalling zijn dan belangrijk.

Een zwangerschap en de geboorte van een kind zorgen voor veel veranderingen. Veranderingen in uw lichaam maar ook veranderingen in uw leven. Zo zorgen hormonen voor veranderingen van uw stemming. Ook gevoelens van angst en stress kunnen een rol gaan spelen bij een zwangerschap of na de bevalling. Door deze gevoelens en veranderingen spelen soms psychische problemen (opnieuw) de kop op. Denk aan een (postnatale) depressie of een psychose. Deze klachten zijn erg vervelend, kunnen een goed bevalling in de weg staan en dragen niet bij aan een goede band tussen moeder en kind. 

Voor wie?

  • Vrouwen met psychische problemen met een kinderwens
  • Vrouwen met psychische problemen tijdens de zwangerschap
  • Vrouwen met psychische problemen na de zwangerschap

Poli Psychiatrie en Zwangerschap

Om te voorkomen dat psychische problemen verergeren of (opnieuw) opspelen rond een zwangerschap biedt de Poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS hoogspecialistische zorg. We informeren en begeleiden u en uw partner bij de keuze voor een baby en het daaropvolgende proces. Vragen over risico’s, erfelijkheid en uw medicijngebruik voor uw psychische problemen worden besproken. Het besluit om wel of niet zwanger te worden, maakt u natuurlijk zelf met uw partner. Om de risico’s voor zowel moeder als kind bij een zwangerschap zo klein mogelijk te houden kunnen wij u voorlichten over eventuele voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een zwangerschapsplan. Hiermee bereiden we u voor op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap. In het plan worden alle beïnvloedende factoren beschreven samen met de eventuele te ondernemen acties. Wij bieden tot drie maanden na de bevalling begeleiding. Voor onze zorg kunt u terecht op de locaties van het SCBS in Almelo, Deventer of Zwolle.

Ons zorgaanbod bestaat uit:

  • een consult bij kinderwensvragen
  • het maken van een zwangerschapsplan
  • begeleiding tijdens zwangerschap tot 3 maanden na de bevalling
  • deeltijdprogramma "Zwanger en Dan” 

Overig aanbod in samenwerking met Mindfit:

POP-poli

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie. Op de POP-poli werken gynaecologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten ggz, kinderartsen, verloskundigen en medisch maatschappelijk werkenden. Medewerkers van het SCBS maken onderdeel uit van de POP-poli. Wij zullen u gezamenlijk, tijdens een éénmalig consult, adviseren over uw behandeling en waar nodig verwijzen wij door voor aanvullende behandelopties. Het consult vindt plaats met twee medewerkers van de POP-poli, dus bijvoorbeeld met een verloskundige en een psychiater of met een kinderarts en maatschappelijk werkster, afhankelijk van de zorgvraag. De POP-poli is te bezoeken in het Deventer Ziekenhuis, na verwijzing door uw huisarts of verloskundige.