Bij de helft van de mensen die hun lichamelijke klachten laten onderzoeken, wordt geen verklaring gevonden. Deze klachten worden niet door jou ingebeeld, ze zijn echt. Waarschijnlijk worden ze veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals langdurige stress, leefgewoonten, overbelasting, ernstige problemen op je werk of heftige emoties door bijvoorbeeld een trauma. Al deze factoren kunnen invloed hebben op de heftigheid, de duur en de beleving van je lichamelijke klachten. 
Deze klachten worden ook wel SOLK genoemd: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 

Als deze klachten ernstig zijn, en daardoor je gedachten, gevoelens en gedragingen gaan beheersen waardoor je normale functioneren wordt belemmerd, dan spreken we over een somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis.

Behandeling

Wanneer je bij ons in behandeling komt, breng je samen met je behandelaar in kaart welke factoren de oorzaak kunnen zijn van jouw lichamelijke klachten. Na de diagnose krijg je een behandelplan om zowel de lichamelijke, psychische als sociale gevolgen van jouw problemen aan te pakken. Hiervoor hebben we een multidisciplinair team dat jou kan helpen, bestaande uit psychologen, gezinstherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, lichaamsgerichte therapeuten, en huisartsen in opleiding. Je lichamelijke klachten staan centraal in je behandeling!

Specialistisch centrum

Het Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen is een hoogspecialistische ggz-afdeling, die zich richt op de zorg voor mensen met ernstige SOLK, een somatisch-symptoomstoornis of een conversiestoornis, hun naastbetrokkenen én hun professionele hulpverleners.