Wat is een cognitieve stoornis?

Bij een cognitieve stoornis ervaart u problemen doordat bepaalde gebieden in uw hersenen verminderd functioneren. Denk aan problemen bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden of geluiden als een rinkelende telefoon niet meer herkennen. Deze problemen zijn symptomen van hersenziekten. Vaak betreft het een combinatie van symptomen. De kans is groot dat u zelf hier niet of slechts gedeeltelijk bewust van bent. Cognitieve stoornissen kunnen tijdelijk of blijvend zijn. Ze gaan soms gepaard met neuropsychiatrische problemen zoals depressieve gevoelens, angstklachten of veranderingen van uw karakter.  

Wat zijn de symptomen van een cognitieve stoornis?

De achteruitgang van de hersenfuncties kan leiden tot de volgende klachten en symptomen:  

  • problemen met de oriëntatie, zoals die van tijd, plaats en persoon
  • problemen met het concentratievermogen
  • problemen met taal
  • moeite met het uitvoeren van praktische handelingen
  • moeite met het plannen en organiseren van (complexe) taken
  • geheugenproblemen
  • problemen met het ruimtelijk inzicht
  • problemen met herkenning, zoals het herkennen van bekende gezichten

Wat zijn de oorzaken van een cognitieve stoornis?

Er is een groot aantal oorzaken van een cognitieve stoornis. Allemaal hebben ze te maken met schade of functieverlies aan de hersenen. Er zijn ook tijdelijke cognitieve stoornissen, zoals een delier. Bij een aantal andere ziektes zien we cognitieve stoornissen in de loop van de tijd ernstiger worden. Voorbeelden van cognitieve stoornissen zijn:

Bij Dimence kunt u terecht voor hulp bij Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel. Ook bieden wij ondersteuning aan professionals bij complexe problematiek bij ouderen met dementie.