Dimence is op de locatie Westerdok in Almelo gestart met diagnostiek en behandeling voor volwassenen vanaf 18 jaar met zowel een psychiatrisch als verslavingsprobleem (dubbel diagnose). In de behandeling staan zowel de verslaving als de psychiatrische problematiek centraal. Deze dubbele problematiek vraagt om een specialistische aanpak, maar is goed te behandelen.

Een psychisch probleem kan een verslaving tot gevolg hebben of andersom. Het is belangrijk om beide problemen aan te pakken. Daarbij is het van belang dat er grip is op de verslaving om vervolgens het psychiatrische probleem te behandelen. In Almelo werkt een team bestaande uit een psychiater, GZ-psycholoog, psycholoog en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige samen met de patiënt aan zijn problematiek. Het aanbod bestaat op dit moment uit intake, diagnostiek en behandeling, waarbij behandeling van zowel de verslaving als de psychiatrische problematiek centraal staan. En waarbij het doel is: stoppen met middelengebruik. De behandeling is gericht op:

  • Terugvalpreventie
  • Gezonde leefstijl
  • Sociale vaardigheden
  • Vaardigheden voor het reguleren van spanningen en emoties
  • Het onder controle krijgen van psychiatrische klachten
  • Eventuele onderliggende problemen

Ervaring
Dimence heeft op het gebied van verslavingspsychiatrie al jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in Zwolle. Volwassenen met een dubbele diagnose kunnen hier terecht voor een  poliklinische (op afspraak), deeltijd en klinische behandeling (opname). Ook jongeren van 12 t/m 23 jaar met zowel een psychiatrisch als verslavingsprobleem kunnen in Zwolle terecht. In Nederland een vrij unieke voorziening voor jongeren.

Aanmelden
Voor overleg kan contact worden opgenomen met Monique ter Veen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, via telefoonnummer 0546 684 000. Huisartsen kunnen verwijzen via zorgmail. Op dit moment werkt het team op maandag en vrijdag. In de toekomst wordt een volwaardig aanbod gerealiseerd.