Sinds 2012 zet Dimence Intensieve Thuis Behandeling (ITB) in voor ouderen met psychiatrische problematiek. Anno 2017 zien we dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt; er zijn minder opnames nodig en de duur is minder lang. “Voor de gehele divisie Ouderen ggz hebben we 17 bedden minder nodig dan in 2012,” vertelt Paul van Dalen, psychiater en manager zorg. “Dat is goed nieuws voor ouderen, aangezien een opname ook allerlei nadelen met zich meebrengt.”

Over ITB
ITB voor ouderen met psychiatrische problemen is in 2012 gestart in Deventer, tegelijk met het opheffen van de open afdeling Ouderen  binnen de Rielerenk (12 bedden). Vaak gaat het om patiënten in hun derde of vierde levensfase die in een crisis verkeren of kampen met een moeilijke situatie, waarin de gebruikelijke manier van behandelen niet volstaat. 

“Een team van psychiatrisch- en senior psychiatrisch verpleegkundigen doen specifieke interventies in de thuissituatie, onder verantwoordelijkheid van de behandelaren van het ambulante team. Zij brengen onder andere het systeem en de hulpbronnen van de patiënt in kaart. En hoe deze zodanig kunnen worden ingezet dat uiteindelijke reguliere behandeling weer mogelijk wordt. Op deze wijze komt de patiënt de crisis of de moeilijke situatie te boven en is hij of zij beter bestand tegen moeilijke situaties in de toekomst,” vertelt Paul. 

Uitbreiding van ITB
De ITB teams werken vanuit 4 modules: crisisinterventie, observatie, intensieve stabilisatie en langer durende stabilisatie. “Deze werkwijze hebben we in april 2016 ook ingevoerd in Zwolle en per 1 september ook in Almelo-Hardenberg. Daar is ITB nu ook mogelijk!” besluit Paul.

ITB voor ouderen is een variant van Intensive Home Treatment (IHT) voor volwassenen. ​