Nieuws

Onderzoek ten bate van behandeling autisme en verstandelijke beperking

Welke factoren hebben volgens naastbetrokkenen invloed op het ontstaan van een crisis bij volwassenen met autisme (ASS) en een verstandelijke beperking (VB) en kunnen leiden tot een klinische crisisbehandeling? Deze vraag stond centraal bij het onderzoek UIT BALANS van Bionda Krakers-Meinders, 3e jaars Verpleegkundig Specialist in opleiding bij Dimence. Dit onderzoek richt zich op wat

Lees meer over Onderzoek ten bate van behandeling autisme en verstandelijke beperking

SCBS Bipolaire Stoornissen prolongeert TOPGGz keurmerk

Het SCBS Bipolaire Stoornissen van Stichting Dimence heeft opnieuw voor 4 jaar het TOPGGz keurmerk verworven. Het centrum kan hiermee verder werken aan het verbeteren en innoveren van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis, en het ontwikkelen en delen van kennis.

TOPGGz is hoogspecialistische patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek

Lees meer over SCBS Bipolaire Stoornissen prolongeert TOPGGz keurmerk

DSM 5 in 2017 ingevoerd

Op 1 januari 2017 wordt de DSM 5 ingevoerd. DSM 5 is het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Dit betekent dat Dimence vanaf het nieuwe jaar diagnoses classificeert volgens de DSM 5.
Voor de meeste patiënten heeft dit in de praktijk geen gevolgen. Het is niet van invloed op de behandeling.
Als patiënten hierover vragen hebben, kunnen zij dit bespreken met hun behandelaar.

Lees meer over DSM 5 in 2017 ingevoerd

Eerste handboek IHT is vandaag verschenen

Een bijzonder moment voor Dimence. In de Rijtuigenloods in Amersfoort zijn alle auteurs (onder wie verschillende medewerkers van Dimence) van het vandaag verschenen handboek IHT in het zonnetje gezet. Dit gebeurde onder het toeziend oog van ruim 250 hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg, die in congres bijeen zijn over het toepassen en verbeteren van Intensive Home Treatment (IHT). Dit

Lees meer over Eerste handboek IHT is vandaag verschenen

Dimence in Het Brein

Verantwoord ambulantiseren, wat is dat eigenlijk? In de uitgave Het Brein wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in de ggz. Had je vroeger psychische problemen, dan kreeg je ambulante begeleiding of, als meer intensieve zorg vereist was, een opname. Tegenwoordig kunnen we veel betere zorg op maat bieden. Stichting Dimence loopt voorop als het gaat om intensieve zorg bij mensen thuis, zowel

Lees meer over Dimence in Het Brein

Dimence moderniseert specialistische GGz

Onderzoek wijst uit dat mensen beter herstellen in hun eigen omgeving. Om dit te realiseren, moderniseert Stichting Dimence haar aanbod in de specialistische GGz: maximale intensieve zorg thuis door inzet van IHT (Intensive Home Treatment) en opname alleen als het echt noodzakelijk is. Dit leidt er toe dat de PDC Kliniek Hardenberg van Dimence uiterlijk 1 april 2017 ophoudt te bestaan.

“Beter

Lees meer over Dimence moderniseert specialistische GGz

'Fietsproject' voor ouderen wint Roos van Elisabeth 2016

Niels Visser heeft met het project ‘Het fietsen van je eigen levensverhaal’ voor de afdeling Ouderen van Dimence de ‘Roos van Elisabeth' voor professionals ontvangen. Het Elisabethfonds reikte donderdag 17 november voor de 23e keer de onderscheiding de Roos van Elisabeth uit aan professionals en vrijwilligers, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de bevordering van de maatschappelijke

Lees meer over 'Fietsproject' voor ouderen wint Roos van Elisabeth 2016

Nijverhuis opent deuren op 12 november

In Het Nijverhuis worden mensen met een psychiatrische achtergrond professioneel begeleid. Er wordt gelegenheid geboden om de dag gestructureerd, zinvol en in een beschermde omgeving door te brengen. In Het Nijverhuis werken hulpverleners, vrijwilligers en stagiaires.


Sinds 1 januari 2015 heeft het Dagactiviteitencentrum (DAC) ook te maken met deelnemers die door de gemeente zijn geïndiceerd

Lees meer over Nijverhuis opent deuren op 12 november

Psychiaters Dimence houden actiedag

De actievoerders zijn wel aanwezig en zullen zorg verlenen zoals op een zondag gebruikelijk is. Tijdens de zondagsdienst wordt geen ambulante zorg verleend en vinden geen dagbehandelingen plaats.

Ook binnen onze instelling doet de overgrote meerderheid van de psychiaters mee met de actie. Het is voor cliënten, naasten, familieleden en verwijzers goed om te weten dat dit een actie is door alleen

Lees meer over Psychiaters Dimence houden actiedag

Drie nominaties voor de Roos van Elisabeth 2016

Voor (ex) psychiatrische patiënten is maatschappelijke integratie vaak een behoorlijke uitdaging. Het Elisabethfonds zet zich in om hen hierbij te ondersteunen. Het fonds reikt - als blijk van waardering - jaarlijks de Roos van Elisabeth uit aan een instelling of persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt om maatschappelijk integratie te bevorderen.

Yasmin Gul, van

Lees meer over Drie nominaties voor de Roos van Elisabeth 2016