Help ons de zorg voor zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Dimence zoekt 130 vrouwen met een bipolaire stoornis, of met ervaringen met een kraambedpsychose, die zwanger zijn of willen worden en willen deelnemen aan een onderzoek naar de rol van slaapverstoring bij het ontstaan van problemen in de periode na de bevalling.

Dimence onderzoekt of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en in de periode rondom de bevalling een voorspeller is voor het ontstaan van depressieve, (hypo)manische of psychotische verschijnselen in de periode na de bevalling. Door dit onderzoek wordt beter inzicht verkregen in de specifieke rol van slaapverstoring en, meer in het algemeen, in het beloop van de bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Meer kennis over de invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en de periode rondom de bevalling kan helpen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor preventie en behandeling van psychoses en depressies die ontstaan na de bevalling bij vrouwen met een verhoogd risico hierop. Meer informatie is te vinden op centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/content/medisch.