Zelfmanagement en zelfregulatie in de psychiatrie

In december 2020 is een special issue in Philosophy, Psychiatry & Psychololgy (PPP) uitgekomen over zelfmanagement in de psychiatrie, waaraan Gerrit Glas (als auteur) en Derek Strijbos (als auteur en gastredacteur) hebben bijgedragen.

Gerrit heeft met Roy Dings een artikel geschreven over de rol van zelfmanagement in het reduceren van zgn. ‘self-illness ambiguity’, het fenomeen dat patiënten kunnen worstelen met de vraag wat hoort ‘bij de stoornis’ en wat bij henzelf als persoon.

Derek schreef met Marc Slors een artikel over de vraag wat het begrip 'management' in ‘zelfmanagement’ nu precies kan betekenen. Ze pleitten voor een onderscheid tussen zelf-controle en zelf-facilitering, dat praktische handvatten biedt voor behandeling.  

Hieronder de link van het journal:

https://muse.jhu.edu/issue/43350