In een brief heeft minister Schippers verklaard dat ROM-data die naar Stichting Benchmark GGZ worden gestuurd niet tot een persoon zijn te herleiden. Maar ook dat door een nieuwe interpretatie en uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens de bescherming van die gegevens niet meer voldoende is.

Dat is de reden waarom de Dimence Groep waar Dimence een onderdeel van is voorlopig geen ROM (Routine Outcome Measurement) en klanttevredenheidsdata meer stuurt naar de Stichting Benchmark GGZ.

Binnen SynQuest, het ROM-samenwerkingsverband waar de Dimence Groep lid van is, is er sinds afgelopen najaar achter de schermen hard gewerkt om deze helderheid rond de privacy van de ROM-data te krijgen. We gaan hiermee door zodat de bescherming van de privacy wel goed geregeld wordt en er een waardevolle landelijke ggz-benchmark komt.

Waarde van ROM

Wij twijfelen niet aan de waarde van ROM in de individuele behandeling en voor teams om van te leren en zorgprocessen te verbeteren. ROM resultaten bieden behandelaar en patiënt waardevolle informatie om gezamenlijk de behandeling te evalueren en samen te beslissen over het vervolg daarvan. Het bovenstaande besluit verandert hier niets aan en het heeft dus geen gevolgen voor de manier waarop we binnen de Dimence Groep werken aan en met ROM en klanttevredenheid.

Routine Outcome Measurement (ROM)

De afkorting ROM staat voor Routine Outcome Measurement: activiteiten waardoor op het niveau van de individuele cliënt onderzoek gedaan wordt naar het effect van de behandeling en de tevredenheid daarover. Daardoor wordt inzichtelijk waar verbetering nodig of mogelijk is en waar verandering daadwerkelijk tot de gewenste verbetering leidt. Professionals krijgen belangrijke informatie over het effect van hun handelen en vinden aangrijpingspunten voor verbetering.