Hoe verminder je jaarlijks aantoonbaar het aantal en de duur van dwang- en drangmaatregelen? De High & Intensive Care (HIC) uit Almelo doet dit onder andere door ‘best practices’ toe te passen. En niet alleen die van de eigen HIC’s, maar zeker ook van andere ggz-instellingen in Nederland. HIC Westerdok koos ervoor om naast kennis, ook medewerkers uit te wisselen met collega-instelling Mediant. Het bleek een groot succes!

“We willen de kwaliteit van de zorg op HIC naar een steeds hoger niveau tillen. Dit doen we door landelijk samen te werken. In Almelo hebben we besloten om gedurende enige tijd medewerkers uit te wisselen tussen Dimence en Mediant. Op deze manier is het gelukt om daadwerkelijk kennis te maken met elkaars ontwikkelingen op HIC. Hier kunnen beide instellingen hun voordeel mee doen,” vertelt Ed van Harn, teamleider High & Intensive Care Dimence.

Medewerkers die mee hebben gedaan aan de uitwisseling waren enthousiast over deze uitwisseling. Het leverde voor beide instellingen een positief resultaat op om dwang- en drang te verminderen. “De uitwisseling beviel zo goed dat we hebben afgesproken dit jaarlijks terug te laten keren,” besluit Ed.