11 april 2018

In essentie gaat het advies van de Taskforce over het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health).

Toepassing binnen de ggz
Elnathan Prinsen, psychiater bij Dimence, heeft als lid van de Taskforce meegewerkt aan het adviesrapport. In het filmpje licht hij toe hoe er binnen de ggz gewerkt wordt aan de juiste zorg op de juiste plek: "Door intensieve psychische zorg te verplaatsen naar de thuissituatie van de patiĆ«nt." Sabien Raams, directeur bedrijfsvoering vult aan: "Wij gaan voor een ggz die veel heeft om trots op te zijn en daarnaast zichzelf blijft verbeteren!”

Bekijk de filmpjes van alle leden van de Taskforce. Zij werkten allen mee aan het adviesrapport als expert op persoonlijke titel.

Urgente redenen voor echte verandering
De gezondheid van Nederlanders kan zo veel beter. De manier waarop we zorg organiseren is in het algemeen goed, maar kan zo veel beter. We zien veel potentie om ons heen. Daarom verbeteren we het zorgstelsel stapsgewijs, experimenteren we met nieuwe vormen en leren we van goede voorbeelden. Dat is noodzakelijk, maar echt niet voldoende. Lees het complete adviesrapport van de Taskforce Juiste zorg op het juiste moment.