Het keurmerk wordt toegekend voor een periode van vier jaar. Om het keurmerk te ontvangen moet de afdeling voldoen aan een groot aantal door TOPGGz vastgestelde strenge criteria die in een visitatie worden besproken. De visitatiecommissie heeft voor beide onderdelen een positief advies afgegeven aan het bestuur van TOPGGz. Het bestuur heeft vandaag dit advies overgenomen. De uitreiking van het keurmerk zal in 2021 plaatsvinden.

Eerdere erkenningen TOPGGz

Het Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen (SCS&S) ontvangt hiermee voor het eerst het keurmerk. In de afgelopen jaren is het centrum uitgegroeid tot een vooraanstaand centrum dat zorg biedt aan mensen met ernstige SOLK, somatisch-symptoomstoornissen en conversiestoornissen (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis), hun naastbetrokkenen én hun professionele hulpverleners. De missie van het SCS&S is bijdragen aan het voorkomen van een hoogspecialistische zorgvraag en – indien hiertoe toch noodzaak is – inclusief en sterk gepersonaliseerd te behandelen.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het netwerk, werd in 2012 voor het eerst gevisiteerd. Na de hervisitatie in 2016 is nu het hele netwerk Dimence Bipolair gevisiteerd en TOPGGz erkend. Het netwerk Dimence Bipolair bestaat uit de regioteams bipolaire stoornissen in Almelo, Deventer en Zwolle en het SCBS Bipolaire Stoornissen. Samen werkt het netwerk aan een optimaal leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis.

Betere diagnostiek en behandeling

Beide afdelingen leveren hoogspecialistische zorg aan patiënten en hun naastbetrokkenen. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen vernieuwen en verbeteren de centra de kwaliteit van de aangeboden zorg. Door het doen van wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek leveren zij een bijdrage aan de verbetering van diagnostiek en behandeling. Het delen van kennis is tevens een belangrijk speerpunt van de centra. Dit wordt gedaan op verschillende manieren, zowel binnen Dimence als daarbuiten.