Ruim 200 professionals werkzaam in de intensieve psychiatrische thuisbehandeling oftewel IHT (Intensive Home Treatment) namen deel aan het eerste lustrumsymposium met meerdere workshoprondes. Doel van het symposium was, naast kennisdeling en uitwisseling, te komen tot doorontwikkeling van het IHT-model in een addendum bij het handboek IHT.

Bas van Wel, directeur Dimence en psychiater opende de dag: “Samenwerken betekent dat we er samen voor zorgen dat de ander zijn werk beter kan doen.” 

Regels, gewoonten en goede zorg

In een plenaire interactieve sessie nam begeleidingskundige Hans van der Veen de deelnemers mee in het denken over regels, gewoontes en de vraag wat goede zorg precies is.

Workshops

De workshops stonden in het teken van het samenwerken met verschillende partners: ziekenhuizen/eerste hulp, gemeente/sociale wijkteams, meldkamer en huisarts, maar ook met de ervaringsdeskundigen.
In een parallelprogramma konden deelnemers terecht met vragen over hoe je een IHT-team opzet, hoe je IHT voor de jeugd kunt aanpakken en welke rol de verpleegkundig specialist in een IHT-team heeft.

Dagconclusie

In een plenaire sessie deelden de workshopleiders hun bevindingen. De dagconclusie was dat er in de verdere ontwikkeling van het IHT-model nadrukkelijk meer aandacht moet zijn voor de positie van het IHT als onderdeel van een netwerk met vele partijen. Zeker de samenwerking met naastbetrokkenen vraagt daarbij voortdurende aandacht.

Samenwerking

Workshops op het symposium werden gegeven door medewerkers van Dijk en Duin, GGZ Breburg, GGZ Centraal, GGZ Delfland, GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland Noord, Karakter, GGZ Drenthe, Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes, Medisch Centrum Leeuwarden, Meldkamer en Wijkteam Delft.

Intensive Home Treatment bij Dimence

Dimence is koploper op het gebied van Intensive Home Treatment. De organisatie werd hiermee in 2017 genomineerd voor de ‘Zinnige Zorg Award’ van zorgverzekeraar VGZ. ‘Beter worden doe je thuis’, is de strekking van de zorg die Dimence voorstaat.

Meer informatie