Refereermiddag 'bipolaire stoornissen en trauma' - 17 september

Op donderdag 17 september organiseert het netwerk Dimence Bipolair een refereermiddag waar het thema ‘bipolaire stoornissen en trauma’ centraal staat.

Dit onderwerp stond voor maart 2020 gepland maar kon in verband met de toen geldende maatregelen rondom corona geen doorgang vinden. We zijn blij dat we in september deze refereermiddag met een boeiend programma in de Steerne in Deventer én online kunnen organiseren!

Twee onderzoekers zullen vertellen over hun onderzoek. Marko Boks, psychiater en hoofdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht zal het belang en de achtergrond van de SAM-studie presenteren via een film. In de SAMstudie wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma bij bipolaire stoornissen. Ook zal Noortje van Vliet een bijdrage leveren aan het programma. Zij zal de aanwezigen vertellen over haar TOPRON onderzoek. Topron is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar.

Verder zal er door Bart Geerling een casus behandeld worden met betrekking tot de meerwaarde van een traumabehandeling bij een bipolaire stoornis en is er een artikelreferaat dat ditmaal verzorgd wordt door Marjanne Lamberts. Het te refereren artikel behandelt de rol van trauma in de kindertijd bij bipolaire stoornissen. Sanne Hendriks, psychiater bij het SCBS, zal een presentatie geven over de medicamenteuze behandeling bij bipolaire stoornissen en trauma. Het volledige programma vind je hier!

Je bent van harte welkom om deze refereermiddag bij te wonen! De refereermiddag vindt plaats op donderdag 17 september aanstaande van 14.00-17.00 uur in de Steerne in Deventer.

Aanmelden is mogelijk via https://kenniskringbijeenkomsten.dimence.nl/. We hopen op je komst!

In verband met de beperkingen die er gelden kunnen er 40 mensen fysiek aanwezig zijn. Wil je liever online deelnemen? Meld je dan aan via de website en mail naar scbs@dimence.nl dat je online deelneemt.

Hanneke Verboom, VS GGZ SCBS Bipolaire Stoornissen
Tanja Dijk, teamleider bedrijfsvoering / stafmedewerker SCBS Bipolaire Stoornissen