De middag is zowel live in De Steerne in Deventer als online te volgen via MS Teams en vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Er is accreditatie aangevraagd bij de FGzPt, NVvP, VSR, V&VN, FVB en ADAP.
Aanmelden kan via: https://forms.office.com/r/3sR4ccf1Tc 

De vijf sprekers nemen je deze middag mee in de verschillende redenen voor restrictief eten bij autisme, maar ook presenteren zij vanuit hun expertise verschillende interventies. Kortom, een middag waarin zowel de achterliggende theorie als de praktische vertaling in de praktijk met elkaar worden verbonden. Er is tevens gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren over het gepresenteerde model en de interventies aan de hand van stellingen.

Klik hier voor het programma​ en hier voor de toelichting en leerdoelen.

Daarnaast adviseert de stuurgroep kennis te nemen van de volgende achtergrondliteratuur: ARFID & ASS&AN​

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Mail dan naar refereermiddagen-scos@dimence.nl

Uitgebreide informatie is ook te vinden op: https://www.dimence.nl/specialistische-centra/specialistisch-centrum-ontwikkelingsstoornissen-scos/refereermiddag-eetrestricties-bij-autisme-betekenis-en-behandelperspectieven