Peter Goossens was een van de drie genomineerden en Peter was voor zijn onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’ genomineerd. Het officiële bericht over de nominaties voor de Willem Nolen Prijs 2020 is te vinden op de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS): https://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/nieuws/2020/09/30/genomineerden-willem-nolen-prijs-2020-bekend/

We feliciteren Peter van harte met deze prachtige prijs!

Over de Willem Nolen Prijs

Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.